Σάββατο 25 Ιουλίου 2020

Η Α Ι Ρ Ε Σ Η Μαθητεία στο ἐκκλησιαστικό παρελθόν

Μαθητεία στο ἐκκλησιαστικό παρελθόν 

Μια μελέτη τῆς “Ἱερᾶς Μονῆς” Παντοκράτωρος

Η   Α Ι Ρ Ε Σ Η


 Σχόλιο στολογίου μας maxomaiyperpistews.blogspot.com:

«Πολ καλ κκλησιολογικ κείμενο, πο ποδεικνύει κα ατ (πως κα πολλ λλα κτιθέμενα στ στολόγιό μας), τι ο αρετικο δν μπορε ν εναι κκλησία το Χριστο. φο λοιπν δν εναι κκλησία κα ατο (πως κα μες ο ρθόδοξοι), γιατί μία εναι κκλησία το Χριστο, δν μπορον ν τελον γκυρα μυστήρια, γιατί ατ τελονται μόνο μέσα στν ρθόδοξη κκλησία το Χριστο, τν μίαν, γίαν, Καθολικν κα ποστολικήν. Πς μως ο τς Μονς Παντοκράτωρος, ν κφράζουν σε ατό το κείμενο, μ πολ σαφήνεια τ ρθόδοξο δόγμα, παραμένουν μέσα στν παναίρεση το οκουμενισμο, κα δν διακόπτουν τν Κοινωνία μ τος παναιρετικος πισκόπους, εναι διανόητο κα μόνο ν τ σκεφθ, ρθόδοξη διάνοια. δ θ ταίριαζε τ λαϊκ ρητ «δάσκαλε πο δίδασκες κα λόγον δν κράτεις». Θες ν τος λεήσει, ν τος φωτίσει κα ν τος δώσει μετάνοια, πως κα σ λους τους πρώην ρθοδόξους κληρικούς, μοναχος κα λαϊκούς, στε ν πιστρέψουν στν ληθιν ρθόδοξη κκλησία (τν πρ τς ψευδοσυνόδου το Κολυμπαρίου) π’ που κα ξέπεσαν.. μν γένοιτο».

  maxomaiyperpistews.blogspot.com