Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

078 21.11.2022 (14ο) “Μποροῦν ἂραγε οἱ ἀλλόθρησκοι καὶ οἱ αἱρετικοὶ νὰ σωθοῦν;” Ἀπαντήσεις τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (μιά μελέτη). 

 

078 21.11.2022 (14ο) “Μποροῦν ἂραγε οἱ ἀλλόθρησκοι καὶ οἱ αἱρετικοὶ νὰ σωθοῦν;” Ἀπαντήσεις τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (μιά μελέτη).    

 

«Παρουσιάστηκαν δέ καί ψευδοπροφτες στό λαό, πως καί σέ σς θά παρουσιασθον ψευδοδιδσκαλοι. Ατοί μέ τρόπο δόλιο θά εσαγάγουν αρσεις πού δηγον στήν πώλεια,.. κα πολλο θά κολουθσουν τίς σέλγειές τους, (τίς πνευματικές διαστροφές) καί ξατίας των, δός τς ληθείας ( Χριστιανική πίστη) θά δυσφημηθε·….. Καί καταδίκη τους πό τους παλαιούς χρόνους ποφασισμένη, δέν θά μείνει νεκτέλεστη,  κα πλειά τους δέν θά μείνει νενέργητη…..» (Β’ Πέτρου β’1-2)

Ἐπειδή αὐτό σήμερα συμβαίνει κατά κόρον, καί σέ ἀπάντηση στούς κακοδόξους ἀπό τούς πολλούς ψευδοπροφῆτες  καί ψευδοδιδασκάλους τῆς σημερινῆς ἐποχῆς, ὃπως καί σέ ἓναν ἀπό αὐτούς, τόν ψευδεπίσκοπο (κατά τον 15ο κανόνα τῆς Α’ και Β’Συνόδου στό Ἱ.Πηδάλιο) “Μόρφου”, τόν διαστροφέα τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, τόν μνημονευτή τῶν παναιρετικῶν οἰκουμενιστῶν ψευδεπισκόπων τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου, τάχα παραδοσιακόν, μέ πολλούς δυστυχῶς ἀδαεῖς περί τήν Ὀρθοδόξη πίστη ἀκολούθους (καί ὂχι μόνον Κυπρίους), καθώς καί γιά τήν ἐνημέρωση τῶν  καλοπροαιρέτων “πιστῶν”, ἀναρτοῦμε τό παρόν 14ο μέρος τῆς μελέτης σέ 16 μέρη,  μέ τόν γενικό τίτλο:  “Μποροῦν ἂραγε οἱ ἀλλόθρησκοι καὶ οἱ αἱρετικοὶ νὰ σωθοῦν;”

   Εἰδικά σέ δύο ἀπό τίς κακοδοξίες τοῦ Μόρφου, (πού ἀποτελοῦν οἰκουμενιστικές αἱρέσεις), ὃτι μποροῦν τάχα νά σωθοῦν καί οἱ ἀβάπτιστοι, καθώς καί τά ἐκτρωθέντα ἒμβρια, τίς ὁποῖες στηρίζει σέ μία ὁπτασία ἀγνώστου (!!!) “γέροντα”, καθώς και σέ  μία  μεταθανάτια  “ἐμπειρία”  ἀνώνυμης (!!!)  20χρονης  κοπέλας, ἀπαντᾶ ἡ Συμφωνία τῶν Ἁγίων πού παραθέτουμε στην παροῦσα μελέτη, καθώς καί οἱ  ἑπόμενες τελευταῖες (;) δύο ἀνάρτήσεις μας, ἡ 15η  καθώς καί ἡ 16η  στήν ὁποία θα ἀπαντήσουμε καί στίς κακοδοξίες.τοῦ.“Μόρφου”, καθώς καί στόν πλανεμένο ἀρθρογράφο τoῦ "Τρικλοποδιά Δημήτριο Α. πού ἀναρτᾶ ἐκεῖ τό ἂρθρο μέ τίτλο: Δημήτρης Α. : ΣΩΤΗΡΙΑ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΑΛΛΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ; ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΗΓΗΘΗΚΕ Ο ΜΟΡΦΟΥ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ;”  

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 13 ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ

     
     Κατ’ ἀρχάς θά παραθέσουμε μερικά χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα ἀπαντήσεων Ἁγίων Πατέρων καί Ἁγιασμένων Γερόντων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τίς ὁποῖες ἒχουμε ἢδη ἀναρτήσει, (καί ἀποτελοῦν τά 13 προηγούμενα μέρη -ἀπό 15-, τῆς παρούσας μελέτης), καθώς καί τούς ἠλεκτρονικούς συνδέσμους (πού ὁδηγοῦν σ’αὐτές), σάν μία σύνοψη.

Γιά ὃποιον θέλει νά μελετήσει ἀναλυτικά τή Συμφωνία τῶν Ἁγίων, ἂς μεταβεῖ στήν κάθε ἀνάρτηση, γιά νά λάβει γερές βάσεις στό ὀρθόδοξο φρόνημα πού πρέπει νά ἒχει, γιά τό σοβαρό αὐτό θέμα.

 

Τα 13 προηγούμενα μέρη τῆς παρούσας μελέτης με τίτλο: “Μποροῦν ἂραγε οἱ αἱρετικοί καί οἱ ἀλλόθρησκοι να σωθοῦν;” μέ ὁρισμένα χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα ἀπό τό κάθε ἓνα:

 1ο μέρος: Ἀπάντηση τοῦ  Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντζιανίνωφ  https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/10/1.html  (ἀποσπάσματα):

«……Ἐὰν ο δίκαιοι τς ληθινς κκλησίας, ο φωτισμένοι δι τν ποίων νεργοσε τ γιον Πνεμα, ο προφται κα θαυματουργο ο ποοι πίστευαν στν ρχομ το Σωτρος κα πού πέθαναν πρν π τν λευσίν του, ἐὰν κενοι κατέβαιναν ες τν δην, τότε πς σες τος θέλετε ατος τος λλόθρησκους κα μωαμεθανος πειδ σς φαίνονται τόσο καλο ν λάβουν τν σωτηρίαν, χωρς ποτ ν γνωρίσουν ν πιστεύσουν στν Λυτρωτήν; Πς μπορε κανες ν τος γγυηθ σωτηρίαν ποία ποκτται μόνον κα τ παναλαμβάνω – μόνον μ ναν τρόπο - πίστιν ες τν Λυτρωτήν;»

«Χριστιανοί! Γνωρίστε τν Χριστόν. Θυμηθετε τι δν τν κατανοήσατε, τι τν πορρίπτετε ταν πιστεύετε τι μπορε ν πάρξη σωτηρία χωρς Ατν, βασιζόμενοι στν χάρι κάποιου εδους καλν ργων. Μ τ ν δέχεσθε τι μπορε ν πάρξη σωτηρία χωρς πίστιν ες τν Χριστόν, τν πορρίπτετε κα σως χωρς ν τ θέλετε πίπτετε ες τν θανάσιμην μαρτίαν τς βλασφημίας…..».

 2ο μέρος: ἀπάντηση τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Δανιήλ Ἁγιορείτου https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/10/2.html , (ἀποσπάσματα):  «…..π ατ πο χουν επωθε κα π σα δική μας ρθόδοξη κκλησία διδάσκει, γίνεται φανερ τι σοι ζον μακρι π τν νατολικ κκλησία το Χριστο, ατο ο διοι, πειδ δν χουν τν υοθεσία κα τ σφραγίδα το γίου Πνεύματος, πόκεινται στν κόλαση». «…..μ τν Σωτήρια νάληψη το Σωτρα ησο, σοι καλοπροαίρετα δέχτηκαν τ λόγο το Εαγγελίου κα πίστεψαν, ατο κα σώθηκαν, σοι μως πεναντίας ταν δύστροποι κα πέμεναν οκειοθελς στν πιστία, ατο βέβαια κα χάθηκαν…….Εναι, μως, δύνατο ν γκαταλείψει Πανάγαθος Θες κενον πο φροντίζει τ συνείδησή του κα χει καλ προαίρεση πρς τ γαθό, κα ν πεθάνει στν πιστία…….».  

3ο μέρος: ἀπάντηση τοῦ Ἁγίου  Ἱερομάρτυρα Δανιήλ Σισόγιεφhttps://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html , (ἀποσπάσματα):  Κύριος κάλεσε λα τ θνη ν βαπτιστον στ νομα το Πατρς κα το Υο κα το γίου Πνεύματος «πορευθέντες  μαθητεύσατε  πάντα  τ  θνη, βαπτίζοντες  ατος  ες τ νομα το Πατρς  κα  το  Υο  κα το γίου  Πνεύματος». (κατ Ματθ. 28, 19)  κα «ν δ γεννηθε κανες π τ νερ κα π τ Πνεμα, δν μπορε ν μπε στ βασιλεία το Θεο» (κατ ωάν. 3, 5).   Λυτρωτς Χριστός, κα χι ο «φανατικο» ρθόδοξοι, βεβαίωσε: «ποιος πιστέψει κα βαπτιστε θ σωθε, ποιος πιστήσει θ καταδικαστε» (κατὰ Μάρκ. 16, 16)”.  «Θέλουν ν μς παντήσουν ο ντιφρονοντες,  ποιν πρέπει  ν πιστέψουμε, τος νθρώπους τ Θεό;  Χριστς λέει τ να  κα  ο  νθρωπιστς τ λλο.  Υἱὸς το Θεο λέει,  τι ο ουδαοι κα ο Μουσουλμάνοι, ο Βουδιστς κα ατο  πο  πιστεύουν στ  θεωρία  τς  ξέλιξης, ο ποοι παρνήθηκαν τν Υἱὸ το Θεο, θ ποστον τν ργή Του  κα  ο φιλελεύθεροι πού πιστεύουν τι λοι θ σωθον…..χι μόνο  λλ κα ν πολλο πιστεύουν στν παρξη το  Θεο, θ  σωθον  μόνο  κενοι, πο  γνωρίζουν τ Θεό, κουμπνε πάνω Του, Το εναι πιστοί, Τν γαπον. Μ δύο λόγια,  γι ν σωθε κάποιος, εναι παραίτητο κα νθρωπος ν γνωρίσει Τν Θε κα Θες ν  ναγνωρίσει  τος  νθρώπους, πως εναι γραμμένο: «γνω Κύριος τούς ντας Ατο» «Γνωρίζει Κύριος τούς δικούς Του»,…..Κα    Θες  γνωρίζει σν δικούς Του, μόνο κείνους στος ποίους βλέπει τν Υἱὸ Του (Τν ποο νδύονται μ τ Βάπτιση κα τν Θεία Κοινωνία) κα κείνους πο φέρουν τν ελογία το Πνεύματός Του…….».

4ο μέρος: ἀπάντηση τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος και Ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἱτωλοῦ: https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/11/4.html  , (ἀπόσπασμα):  «……Πρέπει καί μες ο εσεβες χριστιανοί, δελφοί μου, νά χαιρώμαστε καί νά εφραινώμαστε χιλιάδες φορές ες τά πολλά καλά πού μς χάρισεν Κύριος καί μάλιστα ες τό γιον Βάπτισμα. Πρέπει καί μες νά φυλάγωμεν τό Βάπτισμα καθαρόν καί μόλυντον σον εναι δυνατόν.  Ε δέ καί τύχει καί σφαλμεν ς νθρωποι, ς εναι δοξασμένος πανάγαθος Θεός, πού μς χάρισε καί δεύτερον Βάπτισμα, τήν γίαν ξομολόγησιν, διατί βάπτιστος καί νεξομολόγητος νθρωπος εναι δύνατον νά σωθε.   Καλύτερα, δελφέ μου, νά  θανατώσς κατό νθρώπους βαπτισμένους, παρά νά φήσς να παιδίον βάπτιστον νά ποθάν. Καί ν τύχ νάγκη καί θέλ (κινδυνεύει) νά ποθάν τό παιδίον καί δέν πρόφθασεν παπς νά τό βαπτίσ, ς τό βαπτίσ ποιος τύχ, πατέρας, μητέρα, δελφός, γείτονας καί μάλιστα μαμμή.  Βάλε ρκετό νερό καί λάδι, σταύρωσέ το καί βάπτισέ το. Επέ: ¨Βαπτίζεται δολος το Θεο.ες τό νομα το Πατρός καί το Υο καί το γίου Πνεύματος. μήν”. Και ν ζήσ, τό τελειώνει παπς…..». (σ.σ. «……άν λοιπόν να θο νήπιο δεν μπορε να σωθε άν πεθάνει βάπτιστο, πς μπορε νά σωθε νας μεγαλύτερος στήν λικία βάπτιστος (αρετικός λλόθρησκος), πού πωσδήποτε θα χει και πολλές μαρτίες και μάλιστα νεξομολόγητες;) 

5ο μέρος: ἀπάντηση ἀπό τον βίο τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου   https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/11/5.html  , (ἀπόσπασμα):  «Στον Μεγάλο Συναξαριστή στόν Βίο τς γίας Ακατερίνης…..» (παρατίθεται στό μέρος αὐτό). [Σχόλιο: Βλέπουμε λοιπόν ἀπό τήν παραπάνω στιχομυθία μεταξύ Χριστοῦ καί Παναγίας, ὃτι ὁ Κύριος ἀποστρέφεται τό ἀβάπτιστο πλάσμα Του, παρ’ ὃτι εἶναι ὡραῖο καί πάγκαλο, σοφό πάνω ἀπό ὃλους τούς ρήτορες…. Ἀφοῦ ὃμως ἐπέρχεται ἡ συμφιλίωση τοῦ Θεοῦ μέ τό πλάσμα Του (τό ὁποῖο πρίν ἦταν ἐχθρός τοῦ Θεοῦ), μέσῳ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, τότε ἀλλάζουν τά πράγματα. Τότε τό πλάσμα Του γίνεται  ὁλόλαμπρο καὶ ἔνδοξο, αὐτό ποὺ πρὶν ἦταν σκοτεινό καὶ ἄχαρο. Τό φτωχό καὶ ἄγνωστο, γίνεται πλούσιο καὶ πάνσοφο κατά τόν Κυριακό λόγο.

     Καί ὁ λόγος πού ὁ Κύριός καί Θεός μᾶς ἀποστρέφεται τό ἀβάπτιστο πλάσμα Του, εἶναι ὃτι στήν ψυχή τοῦ ἀβαπτίστου, ἐμφωλεύει ὁ διάβολος (ἀποτέλεσμα τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος)  ὁ ἐχθρός τοῦ Θεοῦ.   Ὃταν ὃμως διαβαστοῦν οἱ ἀφορκισμοί ἀπό τόν Ὀρθόδοξο Ἱερέα, τότε ἀναχωρεῖ ὁ διάβολος καί καθαρίζει ἡ καρδιά (τῆς ψυχῆς) τοῦ κατηχουμένου, ἀπό παντός μολυσμοῦ ἀκαθάρτου πνεύματος καί παραμένει καθαρά, γιά νά δεχθεῖ τή Χάρι καί τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά τό Ἃγιο Βάπτισμα καί τό Ἃγιο Χρίσμα καί νά συμφιλιωθεῖ με τόν Θεό. Βλέπε καί τόν τρίτο Ἀφορκισμό στήν Ἀκολουθία τῆς Κατηχήσεως, πρό τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος στήν ἰστοσελίδα: https://www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs/p/b/baptism/gr/bk.baptism.pdf ὃπου διαβάζουμε: «Κα μφυσ αττ) τρίτον ερεύς κα σφραγίζει τ μέτωπον ατοτς) κα τ στόμα, κα τ στθος, λέγων·ξέλασον π’ ατο (ατς) πν πονηρν κα κάθαρτον πνεμα, κεκρυμμένον κα μφωλεον ατο (ατς) τ καρδί (και λέγει τοτο κ γ')…..»

6ο μέρος: ἀπάντηση ἀπό τό ὃραμα τοῦ Ἁγιασμένου Γέροντα Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου:  https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/11/6.html  ,   (ἀπόσπασμα):  Συγκλονιστικ ραμα το Γέροντα Παϊσίου γι τς κτρώσεις!   «Μι νύχτα Θες πέτρεψε ν δ να φοβερ ραμα, πο μ πληροφόρησε γ ατ τ θέμα!.....ριστερ ταν νας ξερότοπος, γεμάτος βράχους κα κρημνούς, πο σειόταν συνέχεια π μία δυνατ βο π χιλιάδες σπαραχτικς φωνές, πού σο σπάραζαν τν καρδιά. Κα πι σκληρς νθρωπος, ν τς κουγε, ταν δύνατο ν μ συγκλονισθε. ν πέφερα π τς σπαραχτικς φωνς κα ναρωτιόμουν π πο προέρχονται κα τί σημαίνουν λα ατ πο βλεπα, κουσα μι φων ν μο λέει:  "Τ χωράφι μ τ σπαρμένο σιτάρι, πο δν χει κόμη ξεσταχυάσει, εναι τ Κοιμητήρι μ τς ψυχς τν νεκρν πο θ ναστηθον. Στν τόπο δ πο σείεται π τς σπαραχτικς φωνς βρίσκονται ο ψυχς τν παιδιν πο χουν σκοτωθε μ τς κτρώσεις"!....».   (Σχόλιο:  «Ἀφοῦ λοιπόν ἓνα ἒμβρυο κολάζεται ὃταν σκοτώνεται μέ ἒκτρωση (ὃπως ἒδειξε σέ ὂραμα ὁ Κύριος στόν ἁγιασμένο Γέροντα Παΐσιο) ἐπειδή προφανῶς εἶναι ἀβάπτιστο (γιατί  τί ἁμαρτίες μπορεῖ νά ἒχει ἓνα ἒμβρυο ἐκτός τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος;),  πῶς μπορεῖ  νά σωθεῖ  (δηλαδή νἀ μπεῖ  στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν), ἓνας μεγάλος στήν ἡλικία ἂνθρωπος ἀβάπτιστος  (αἰρετικός ἣ ἀλλόθρησκος ἢ ἂθεος), ὁ ὁποῖος ἒχει διαπράξει καί πολλές ἁμαρτίες  καί μάλιστα ἀνεξομολόγητες;» 

7ο μέρος: “ἀπάντηση ἀπό τις Κατηχήσεις τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἰεροσολύμων” https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2022/07/066-05072022-7.html , (ἀπόσπασμα):  Κεφάλαιο Δ’ «…… Κύριος μας, ησος Χριστός, λέει: «ν δν γεννηθε κανες π τν οραν» κα συνεχίζει τονίζοντας τς λέξεις «μ τ νερ κα τ γιο πνεμα, δν θ μπορέσει ν μπε στν Βασιλεία το Θεο.» (Πρβλ. ωάννη 3, 3-5)….Οτε θ εσέλθει κανες στ Βασιλεία τν Ορανν, κα ν κόμα εναι νάρετος στ ργα, ν δν πάρει μ τ Βάπτισμα τ σφραγίδα το γίου Πνεύματος….

Εναι τολμηρς ατς λόγος, λλ δν εναι δικός μου. ησος τ χει πε…… Βεβαιώσου λοιπόν, γι τν λήθεια ατο πού σο λέω, π τ περιστατικ πο ναφέρει γία Γραφή: Κορνήλιος ταν δίκαιος κα εχε καταξιωθε ν δε γίους γγέλους ψώνοντας στν ορανό, νώπιόν το Θεο