Σάββατο 16 Απριλίου 2022

062 16/4/22 Άνοικτή ἐπιστολή/ἒκκληση τοῦ Μοναχοῦ Νεκταρίου, πρός τους ἀπεργούς πείνας ὑγειονομικούς σε ἀναστολή ἐργασίας.

 

Άνοικτή ἐπιστολή/ἒκκληση  τοῦ Μοναχοῦ Νεκταρίου, πρός τους ἀπεργούς πείνας ὑγειονομικούς σε ἀναστολή ἐργασίας.

Ἀγαπητοί μου πολύπαθοι ὑγειονομικοί σε ἀναστολοί και ἀπεργοί πείνας,

σέβομαι τον ἀγώνα σας κατά τῆς ἂδικης και ἀντισυνταγματικής ἀπόφασης τῆς “κυβέρνησης” (τῶν μαριονεττῶν νεοταξιτῶν ὁπαδῶν τῆς “μεγάλης ἐπανεκίνησης”) τῆς “(Α.)Ε.”λλάδος ὃπως την κατάντησαν αὐτοί που την κυβερνοῦν τις τελευταῖες δεκαετίες τουλάχιστον (για να μην πῶ τα τελευταῖα 200 χρόνια!!! ἐκτός ἑνός ἢ δύο το πολύ), ἀφοῦ τα ἒχουν ξεπουλήσει ὃλα.

Ἀλλά στις ἀναρίθμητες προδοσίες αὐτές που ἒχουν γίνει και συνεχίζονται δεν εἶναι ἂμοιροι εὐθυνῶν και αὐτοί ἀπό τον λαό, που τους ψηφίζουν, (μιλάω για ὃλα τα συστημικά κόμματα που κυβερνοῦν την χώρα τουλάχιστον μισό αἰῶνα, με ἀντάλλαγμα μια θεσούλα στο δημόσιο ἢ ἓνα ρουσφετάκι, με την δικαιολογία ὂτι “ὣχ ἀδελφέ, ἐγώ θα σώσω την Ἑλλάδα, αὐτοί τρῶνε δισεκατομμύρια, ἐγώ τι ζήτησα μόνο μια θεσούλα για το παιδάκι μου ἢ το τάδε ρουσφετάκι!!!”), μάλιστα θα ἒλεγα, ὃτι φέρουν την μεγαλύτερη εὐθύνη, γιατί ἐάν δεν τους ψήφιζαν, (ὃπως τα μέλη μυστικῶν στοῶν, λεσχῶν κλπ), αὐτοί δεν θα μποροῦσαν να σταθοῦν.

Ἀλλά και ἡ δικαιολογία ὃτι δεν τους ξέραμε, μπορεῖ να ἲσχυε μερικές δεκαετίες πρίν, ἀλλά σήμερα δεν “πιάνει” κατά το “δεῖ λεγόμενον”, ἀφοῦ τα συστημικά κόμματα που ἒχουν ξεθεμελιώσει τα πάντα σχεδόν και ίδιαίτερα τις τελευταῖες δεκαετίες, αὐτούς τους ἂρχοντες τους “δικούς” τους προωθοῦν και καλεῖται ὁ λαός να ψηφίσει ἓναν ἀπό αὐτούς που εἶναι τοῦ ἰδίου φυράματος ὃλοι οἱ υποψήφιοι τοῦ κάθε κόμματος, ὁπότε στην οὐσία καταλύεται κάθε ἒννοια τῆς δημοκρατίας και μπορεῖ μόνο να λέγεται μᾶλλον ὀλιγαρχία.     

Μη νομίσει κανείς λοιπόν ὃτι ὑπάρχει δημοκρατικό σύστημα ἐξουσίας στην Ἑλλάδα, και ἀπό το 2010 με το πρῶτο “μνημόνιο” και ἐντεῦθεν, εἶμαστε σε κατοχή και λογιζόμαστε ὡς προτεκτορᾶτο ξένων κέντρων ἐξουσίας και μάλιστα τοῦ Δ.Ν.Τ. ὃπως πολύ σωστά διακηρύττει ὁ ἀναγνωρισμένος Συνταγματολόγος Κασιμάτης, (ἀλλά δυστυχῶς και αὐτός μένει μόνο στα λόγια), ὁ Ἀντωνίου και ἂλλοι νομομαθεῖς.   

Αυτοί ὃμως οἱ  ἐξουσιαστές νεοταξίτες οἱ μαριονέττες τῶν ἑβραιοσιωνιστῶν (που κυβερνοῦν ἀπό το παρασκήνιο), με την ψήφο ὃσων τους ψηφίζουν παραμένουν στην ἐξουσία και καταδυναστεύουν τον λαό (και αὐτούς που τους ψήφισαν μαζί), ἀλλά και ἐπί πλέον τώρα  σκοτώνουν ἢ ἀφήνουν ἀνάπηρους τους ἲδιους και τα παιδιά τους με τα θανατηφόρα “μπόλι@” και προσπαθοῦν να καταστρέψουν τα χρηστά ἢθη και ἒθιμα και εἰδικά τῶν “ὀρθοδόξων χριστιανῶν”.  (1*)

Και σεῖς πολύ καλά κάνατε βέβαια και ἀντισταθήκατε στον “eμβολι@σμό” αὐτό,   γιατί ἀντιληφθήκατε και πληροφορηθήκατε ἀπό την δική σας ἐπιστημονική κατάρτηση, ἀλλά και ἀπό τους παγκοσμίως ἀναγνωρισμένους καθηγητές, νομπελίστες, γιατρούς και λοιπούς μη συστημικούς ἐπιστήμονες, ἀλλά και διαισθανθήκατε τον κίνδυνο που θα διατρέξει ἡ ὑγεία σας ἂν ὑποβληθεῖτε στην γονιδιακή αὐτή μετάλλαξη, ἀλλά και τις ἂλλες παρενέργειες που ἐπιφέρουν  τα σκευάματα αὐτά,  που δεν πῆραν, οὒτε πρόκειται ποτέ να πάρουν κανονική ἀδειοδότηση, παρά μόνο πειραματική και ἒκτακτη (λόγω ἀκριβῶς τῶν πολλῶν παρενεργειῶν που ἒχουν -1291 το σκεύασμα τῆς pfaizer όπως ἡ ἲδια ἡ ἑταιρεία παραδέχεται-).   Ἀλλά να που και ὁ ὂρος “ἒκτακτο”, ἀλλοιώθηκε στις μέρες μας κατά το λαϊκό ρητό: “οὐδέν μονιμώτερον τοῦ προσωρινοῦ”), ἀφοῦ ἒχουν περάσει σχεδόν δὐο χρόνια ἀπό την ἀρχή τῆς ἐπιδημίας (και ὂχι πανδημίας ὃπως ψευδῶς ἒχουν περάσει στους λαούς, λόγω τοῦ μικρότερου τῆς μονάδας ποσοστοῦ θανάτων που εἶχε ἐξ ἀρχῆς), και ἐξακολουθοῦν να ἰσχύουν οἱ ἲδιες διατάξεις ἀντισυνταγματικῆς ὑποχρεωτικότητας που ἀποβλέπουν στην κατάργηση τοῦ δοθέντος ἀπό Τον Θεό αὐτεξουσίου τοῦ ἀνθρώπου.

Δεν θελήσατε λοιπόν να κάνετε αὐτήν τη θεραπεία μετάλλαξης που σᾶς ὑποχρέωσαν ἀντισυνταγματικά οἱ κρατοῦντες (“και γεγαυρωμένοι ἐπί ὃχλους ἐθνῶν”, ὃπως λέγει ἡ Σοφία Σολομῶντος - Κεφ.Ε’), με συνέπεια να προφυλάξετε την ὑγεία σας ἀπό τις πολλές παρενέργειες τοῦ σκευάσματος αὐτοῦ, και πολύ καλά κάνατε, και ἐπειδή γνωρίζετε ὃτι οἱ ὑποχρεωτικότητες αὐτές που σᾶς ἐπιβάλουν ἀλλά και σε ἂλλους πολλούς, (ὃπως οἱ ἂνω τῶν 60 ἐτῶν με τα πρόστιμα τῶν 100 Ευρώ κ.ἂ. ) , εἶναι προφανῶς ἀντισυνταγματικές ἀλλά και ἀντιβαίνουν σε ὃλες τις διεθνεῖς συμβάσεις που ἒχουν ὑπογράψει ὃλες οἱ χῶρες.  

Αὐτό εἶχε σαν συνέπεια να σᾶς βγάλουν σε ἀναστολή ἐργασίας ἐκβιαστικά ἐδῶ και πολλούς μῆνες και τώρα σᾶς ἀπειλοῦν να σᾶς ἀπολύσουν τελείως ἀπό το Ε.Σ.Υ.

Και πνευματικά, κάνατε καλά (χωρίς προφανῶς να το γνωρίζετε), κατά τον Ἀπόστολο που λέγει: «Δὲν ξέρετε ὅτι εἶσθε ναὸς (κατοικητήριο) τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα κατοικεῖ σὲ σᾶς; Ἐὰν κάποιος φθείρει (καταστρέφει) τὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ, θὰ καταστρέψει αὐτὸν Θεός. Διότι ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι ἅγιος, καὶ ὁ ναὸς αὐτὸς εἶσθε σεῖς». (Β’Κορ.16-17)

 Ὁ Ἀποστόλος Παῦλος, μᾶς δίνει νὰ καταλάβουμε τὴν σημασία καὶ ἀξία ποὺ ἔχει αὐτὸ τὸ σαρκικὸ καὶ φθαρτὸ σῶμά μας. Δὲν εἶναι δικό μας, διότι δὲν τὸ κατασκευάσαμε ἐμεῖς, οὒτε το ἀγοράσαμε στην ἀγορά. Μᾶς δόθηκε ἀπ’ τὸν Θεὸ ὄχι μόνον γιὰ τὶς σαρκικὲς καὶ βιολογικές μας ἀνάγκες, ἀλλὰ καὶ νὰ βοηθήσει τὴν ἀθάνατη ψυχή μας ὥστε νὰ ἀγωνιστεῖ ἐφαρμόζοντας τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, νὰ φθάσει στὸ ποθούμενο, δηλαδὴ νὰ κληρονομίσει τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Ἃς θυμηθοῦμε στὸ σημεῖο αὐτὸ τὰ λόγια τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου ὡς πρὸς τὴν ἀξία τοῦ σώματός μας: «Ἃς λυπηθοῦμε τὰ σώματά μας ποὺ μέλλουν νὰ λάμπουν σὰν τὸν ἥλιο. Μὴ μολύνουμε τὸ “τηλικοῦτον” καὶ “τοσοῦτον” σῶμα γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε μιὰ  μικρὴ ἡδονή. Μικρὰ καὶ πρόσκαιρη ἡ ἁμαρτία, πολυετὴς δὲ καὶ αἰώνια ἡ ντροπή». Ἀλλά ποιός μπορεῖ να ἀκούει σήμερα την ἀλήθεια; Ἐλάχιστοι!!!

Ἀλλά ἐκτός τοῦ θέματος τοῦ κινδύνου τῆς ὑγείας που ἒχει αὐτό το θανατηφόρο “μπόλι”- σκεύασμα, ὑπάρχει και ἂλλο θέμα πολύ πιο σημαντικό που ἒχει αἰώνιες προεκτάσεις και εἶναι ὃτι αὐτό το “μπόλι” ἀποτελεῖ το χάραγμα τοῦ ἀντιχρίστου (ἢ τῶν προδρόμων του) και το πιστοποιητικό ἐμβολι@σμοῦ  ἀποτελεῖ το σφράγισμα που ταυτοποιεῖ τον κάτοχό του με το “μπάρ κόουντ” και ἀργότερα θα γίνει κάρτα (ὃπως ὑπάρχει ἢδη σε πολλές χώρες), το λεγόμενο “green pass” με το τσιπάκι που σε λίγο καιρό θα ἐμφυτεύεται στο δεξί χέρι ἢ στο μέτωπο, ὃπως ἀκριβῶς προφητεύει ἡ Ἀποκάλυψη (με ἀκτίνες λέϊζερ κατά τον Ἁγιασμένο Γέροντα Παϊσιο).

Και μη πλανᾶστε ὃπως μερικοί που περιμένουν πρῶτα να ἒρθει ὁ ἀντίχριστος και μετά το σφράγισμα, γιατί ὁ Ἃγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος (ἀπό τους λίγους Ἁγίους που ἑρμηνεύει την Ἀποκάλυψη στα περί τοῦ ἀντιχρίστου μόνο), μᾶς διαβεβαιώνει ὃτι ὃταν ἒρθει αὐτός ὁ ἂνομος, θα τους βρεῖ ὃλους σφραγισμένους (ἀπό τους προδρόμους του φυσικά).  

Σε ὃλα αὐτά λοιπόν που κακῶς σωματικά και πνευματικά ἐπεδίωξαν οἱ ὀλιγάρχες να μᾶς ἐπιβάλλουν ὃπως ἀναφέραμε, καλῶς ἀντιδράσατε και δεν βάλατε τον ἑαυτό σας σε θανάσιμο κίνδυνο.

Τώρα ὃμως με την ἀπεργία πείνας που κάνετε ἀποφασισμένοι να φθάσετε μέχρι θανάτου, κάνετε ἀκριβῶς το ἀντίθετο στην πράξη, γιατί ὁ θάνατός σας ἂν συνεχίσετε εἶναι ἀναπόφευκτος σε λίγες μέρες.

Πολλοί  βέβαια ἀπό τους ἀνθρώπους που προφανῶς δεν γνωρίζουν το θέλημα Τοῦ Θεοῦ, θα σᾶς ἐπαινέσουν και θα σᾶς ποῦν και ἣρωες.

Ἀναρωτηθεῖτε ὃμως, αὐτό θα εἶναι εὐάρεστο στον Θεό ἀγαπητοί μου;  Αὐτό δεν ἀποτελεῖ αὐτοκτονία; Ξέρουμε οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, και ἀπό το ἐπιτίμιο τοῦ Ἀποστόλου που προαναφέραμε ἀλλά και ἀπό τους Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὃτι οἱ αὐτοκτονοῦντες κολάζονται και μάλιστα δεν ἐπιτρέπουν οἱ Ἰεροί Κανόνες οὒτε στα Κοιμητήρια τῶν Ὀρθοδόξων να  θάπτονται.

Δεν σᾶς λέγω να παύσετε τον ἀγῶνα σας, καλοί μου ἂνθρωποι, ἀλλά προσπαθῶ να σᾶς βοηθήσω να μην βάλετε τέρμα στην ζωή σας και κολαστεῖτε, γιατί αὐτός εἶναι ὁ πραγματικός θάνατος τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ θάνατος τοῦ σώματος στην Ὀρθοδοξία δεν ὑπάρχει. Ἒχει καταργηθεῖ ἀπό τον Χριστό μας (θανάτῳ θάνατον πατήσας) με την Ἀνάστασή Του, που θα γιορτάσουμε σε λίγες ἡμέρες. Στον Ὀρθόδοξο Χριστιανό ὑπάρχει μετάσταση και κοίμηση. Ὂχι θάνατος. Θάνατος ὑπάρχει στους ἀμετανόητους ἀθέους, ἀλλοθρήσκους, αἱρετικούς, σχισματικούς, σατανιστές, ἀβαπτίστους και γενικά σε κάθε ἂνθρωπο που βρίσκεται ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἀληθείας. Ὑπάρχουν βέβαια πολλές λεγόμενες “ἐκκλησίες”, ἀλλά μία εἶναι ἡ Ἁγία, Καθολική και Ἀποστολική Ἐκκλησία ἡ Ὀρθόδοξη, και κατά τους Ἁγίους Θεολόγους εὑρίσκεται ἐκεῖ που εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ἐκεῖ που εἶναι ὁ Χριστός (2*). “Ἐγώ εἰμί ἡ ὀδός και ἡ ἀλήθεια και ἡ ζωή” λέγει ὁ Κύριος και Θεός μας.

Εὒχομαι να σᾶς φωτίσει ὁ Καλός Θεός μας να πράξετε το θέλημά του, που εἶναι προφανῶς να μην αὐτοκτονήσετε και κολαστεῖτε, ἀλλά να μετανοήσετε και να συνεχίσετε την ζωή που σᾶς ἒδωσε ὁ Θεός και να ἀγωνιστεῖτε βεβαίως για την ζωή σας και τῶν συναδέλφων σας, ἀλλά κυρίως  για να σωθεῖ ἡ ψυχή σας. Γιατί γι’αὐτό μᾶς ἒφερε ὁ Θεός σε αὐτή την ζωή καλοί μου ἂνθρωποι, για να σωθεῖ ἡ ψυχή μας, να ἐκτελέσουμε το θέλημα και τις ἐντολές Τοῦ Θεοῦ (πάντα με την βοήθειά Του) και να μᾶς βάλει  στην Βασιλεία Του.

 Ἡ ζωή αὐτή που ζοῦμε ἐδῶ στη γῆ, κάποτε θα τελειώσει ἀργά ἢ γρήγορα. Με τον θάνατό μας το σῶμα μας θα σαπίσει στο χῶμα, μέχρι να μᾶς το ξαναδώσει ἀναστημένο ὁ Κύριός μας στην β’ Παρουσία Του. Ἡ ψυχή μας ὃμως που εἶναι το ἐμφύσιμα, ἡ πνοή Τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀθάνατη. Ἡ σωτηρία της εἶναι ὃταν με την βοήθεια Τοῦ Θεοῦ εἰσέλθει στη Βασιλεία Του, και θάνατός της εἶναι ὃταν κολαστεῖ αἰωνίως μαζί με τον σατανᾶ και τούς ἀγγέλους του. Μην γίνετε λοιπόν σαν τον Ἰούδα που αὐτοκτόνησε, ἀλλά σαν τον Πέτρο που ἒκλαυσε πικρά μετανοημένος ἀπό την ἂρνηση Τοῦ Κυρίου του. Και συγχωρήθηκε ἀπό τον Παντελεῆμονα Χριστό που τοῦ ξαναέδωσε την χάρι τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀξιώματός του που εἶχε χάσει με την τριπλή ἂρνηση Τοῦ Χριστοῦ.

Και ἐγώ ὁμοιοπαθής με σᾶς εἶμαι ἀγαπητοί μου, δεν μιλάω ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς. Διωγμένος και ἀδικημένος εἶμαι και ἐγώ ἀγαπητοί μου. (3*)

Μάλιστα ἐξ ἀρχῆς συμπαραστάθηκα στον ἀγῶνα σας και ἦμουν παρών στις πρῶτες συγκεντρώσεις τῶν ὑγειονομικῶν συναδέλφων σας (μετά την ἀνακοίνωση τῆς κυβερνήσεως ὃτι σᾶς βγάζει σε ἀναστολή ἐργασίας), στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα και μάλιστα ἒβγαλα λόγο σ’αὐτές (καθ’ὃτι διαμένω στην Θεσσαλία).  

Δεν ἒχει ἀποτέλεσμα αὐτό που κάνετε, ἀδελφοί μου, γιατί δεν ἒχουμε να κάνουμε με ἀνθρώπους, ἀλλά με ἑβραιοσιωνιστές, νεοταξίτες. Αὐτοί που στους προγόνους τους ἒλεγε ὁ Χριστός ὃτι πατέρας τους εἶναι ὁ διάβολος («Ἐσεῖς εἶστε ἀπό τόν πατέρα σας τόν διάβολο καί θέλετε νά κάνετε τίς ἐπιθυμίες τοῦ πατέρα σας». «Ἐκεῖνος ἦταν ἀνθρωποκτόνος ἐξ ἀρχῆς  καί δέν ἒμεινε σταθερός στήν ἀλήθεια». «Αὐτός πού εἶναι ἀπό τόν Θεό ἀκούει τά λόγια τοῦ Θεοῦ. Να γιατί ἐσεῖς δέν ἀκοῦτε: ἐπειδή δέν εἶστε ἀπό τόν Θεό».​Ιωάν. Η’:44, 47).  Ἂξια τέκνα και αὐτοί τῶν προγόνων τους οἱ ἑβραιοσιωνιστές, θα χαροῦν  με  την  αὐτοκτονία σας,  γιατί γίνεται θυσία στον πατέρα τους τον διάβολο, ἀφοῦ χάνονται οἱ ψυχές σας στην κόλαση.

Αὐτοί που σᾶς ἒβγαλαν σε ἀναστολή ἐργασίας και δεν ἐνδιαφέρθηκαν οὒτε ἂν ἒχετε να φᾶτε, οὒτε οἱ οἰκογένειές σας, οὒτε τα παιδιά σας, οἱ γενοκτόνοι τοῦ ἒθνους και τῆς οἰκουμένης (που ἀπό το παρασκήνιο κρυφά κυβερνοῦν μέσω τῶν φανερῶν μαριονετῶν τους), θα κάνουν πίσω νομίζετε ἐξ αἰτίας πέντε  ἀπεργῶν πείνας;

Αὐτοί που ἒχουν στείλει στον τάφο με τα “μπόλι@” χιλιάδες κόσμο στην Εὐρώπη και ἑκατομμύρια στον κόσμο και σε λίγο καιρό με τις παρενέργειες θα σκοτώσουν και το μεγαλύτερο μέρος τῆς ἀνθρωπότητας  με νέα “μπόλι@” και “ἰούς”  που ἒχουν σκοπό να φέρουν ὃπως οἱ ἲδιοι ἀνακοινώνουν (βλ.Bill Gates κ.ἂ) και με τον Γενικό πόλεμο που ἒχουν προγραμματίσει; (και που ἒχει προφητευθεῖ ἀπό πολλούς Ἁγίους, ὃπως τον  Ἃγιο Κοσμᾶ τον Αἱτωλό και ἂλλους Προφήτες και πού ἂλλωστε βλέπουμε σήμερα τα προεόρτια στη Συρία, την Οὐκρανία και ἂλλες ἐστίες πολέμων ἀλλοῦ, που σιγοβράζουν και εἶναι ἒτοιμες να ἐκραγοῦν; ὃπως Κορέα, Ταϋβάν, Λιβύη, Ἰράν, Κουρδιστάν, Αἰγαῖο κ.α.); Εἶναι ἀδίστακτοι. Δεν το καταλαβαίνετε; Μην πᾶτε λοιπόν “σαν το σκυλί στο ἀμπέλι” που λέει ἡ σοφή παροιμία τοῦ λαοῦ.

 Ἂλλωστε σε λίγο καιρό ἒχουν σκοπό να φέρουν την πεῖνα και τον γενικό πόλεμο σ’ὃλο τον πλανήτη γιά να ἀφανίσουν τους ἀνθρώπους κατά 95% και μᾶλλον θα το ἐπιτρέψει ὁ Θεός, βάσει τῶν Προφητειῶν λόγω τῆς ἀμετανοησίας “κλήρου” και λαοῦ.

 Ὃλοι θα χάσουν τις δουλειές τους και θα κινδυνέψουν να πεθάνουν ἀπό πεῖνα. Λίγοι θα ζήσουν, μόνο οἱ καλοπροαίρετοι λέγουν οἱ Ἃγιοι Προφῆτες. Ἐσεῖς γιατί βιάζεσθε να αὐτοκτονήσετε και να πᾶτε πρίν την ὣρα σας; Ὁ Κύριος μόνο εἶναι ὁ ἀρχηγός τῆς ζωῆς και τοῦ θανάτου τοῦ καθενός μας ἀγαπητοί, Αὐτός μᾶς συμβουλεύει σαν καλός Πατέρας: "οὐκ ἐπ’  ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ’  ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ" [Ματθ. δ΄1-4].                            «Καὶ μὴ φοβάστε ἀπὸ ἐκείνους ποὺ σκοτώνουν τὸ σῶμα, ἐνῶ τὴν ψυχὴ δὲ μποροῦν νὰ σκοτώσουν. Ἀλλὰ νὰ φοβάστε μᾶλλον ἐκεῖνον ποὺ δύναται καὶ ψυχὴ καὶ σῶμα νὰ καταστρέψει μέσα στὴ γέεννα. Δυὸ σπουργίτια δὲν πουλιοῦνται γιὰ μιὰ δραχμή; Καὶ ὅμως ἕνα ἀπὸ αὐτὰ δὲ θὰ πέσει στὴ γῆ χωρὶς τὴ θέληση τοῦ Πατέρα σας. Σ’ ἐσᾶς, ὅμως, καὶ οἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς σας ὅλες εἶναι ἀριθμημένες. Μὴ λοιπὸν φοβάστε. ἀπὸ πολλὰ σπουργίτια διαφέρετε σεῖς» (Ματθ.Ι’28-31).

Ὃσο για την ἀδικία που ὑφίστασθε, δεν ἀκοῦτε τον Κύριό μας που ἐπαινεῖ τους ἀδικουμένους; “Μακάριοι ἐστέ οἱ δεδιωγμένοι ἒνεκεν δικαιοσύνης…” δεν λέγει στους μακαρισμούς ὁ Κύριος στο Εὐαγγέλιο; (Ματθ.Ε’ 10)  Και ὁ Ἀπόστολος λέγει στους πιστούς τῆς Κορίνθου: “γιατί (σεῖς οἱ πιστοί) δεν προτιμᾶτε να ἀδικῆσθε;   Γιατί δεν προτιμᾶτε να ζημιώνεσθε;(Α’προς Κορ.ΣΤ’7)

Ἡ πράξη σας αὐτή, εἶναι ἀντίθετη με το Εὐαγγέλιο γιατί δεν ἐπιτρέπει ὁ Θεός, να ἀφαιρεῖ ὁ Χριστιανός ὁ ἲδιος την ζωή του για ἂλλους λόγους, γιατί π.χ. ἀδικεῖται, ἢ ἀπελπίζεται, ἢ διώκεται ἀπό την ἐργασία του κλπ, παρά μόνο για θέματα πίστεως ἐπιτρέπεται να θυσιάσει ὁ πιστός την ζωή του, για να μη μιάνουν τον Ναό Τοῦ Θεοῦ ἢ Ἃγια Λείψανα ἢ Ἃγιες Εἰκόνες ἢ το σῶμα του που ἀποτελεῖ Ναό Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος οἱ ἂπιστοι. [βλέπε παραδείγματα Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας ὃπως τῶν γίων Μαρτύρων Γυναικν, Δομνίνης και τν δύο ατς θυγατέρων Βερίνης και Προσδόκης (μνήμη 4η  Ὀκτωβρίου), τῆς  γίας Πελαγίας τῆς παρθένου (μνήμη 8η  Ὀκτωβρίου), τῆς Ἁγίας Δροσίδος και τῶν  Ἁγιων Μαρτύρων ἐπί αὐτοκράτωρος Τραϊανοῦ (μνήμη 22α  Μαϊου), τῆς Ἁγίας Σολομονής μητέρας τῶν Ἁγίων Μακκαβαίων τῶν πρό Χριστοῦ μαρτύρων, (μνήμη 1η Αὐγ.) κ.ἂ.].

Και για ἐσᾶς τους ὑγειονομικούς που σπεύσατε ἀμέσως να ὑπακούσετε στους ἀντισυνταγματικούς (παρα)νόμους τῆς κρατικῆς ἀναλγησίας, και μπολι@στήκατε, ὃπως και μεγάλο μέρος τοῦ ἀπληροφόρητου (και με πλύση ἐγκεφάλου ἀπό τα Μ.Μ.Εξαπάτησης)  λαοῦ, για σκεφθεῖτε λίγο, μήπως εἲσαστε και σεῖς ὑπεύθυνοι για την δεινή κατάσταση που βρίσκονται οἱ συνάδελφοί σας που τους ἒβγαλαν σε ἀναστολή ἐργασίας και δεν λαμβάνουν μισθούς πολλούς μῆνες τώρα;

Ἀλλά και ὃλοι οἱ προσκυνημένοι/“μπολι@σμένοι” και φιμωμένοι   “ἓλληνες”; Σᾶς ἀρέσει να ζῆτε σεῖς και τα παιδάκια σας σε αὐτή την κατάσταση συνεχῶς, να μη μπορεῖτε οὒτε να ἀναπνεύσετε;  Σε τι μᾶς προστατεύει το φίμωτρο ἀφοῦ ὁ κάθε ἰός εἶναι σε μέγεθος 4000 φορές μικρότερος ἀπό το ἀνθρώπινο κύτταρο; (ὃπως λέγουν οἱ εἰδικοί ἐπιστήμονες; (βλ.Σκαρλᾶτος). Ἀντίθετα, ἀναπνέουμε τα χνῶτα μας και το διοξείδιο τοῦ ἂνθρακα και λιγότερο ὀξυγόνο, με ἀποτελέσματα ὀλέθρια για την ὑγεία μας (πτώση τοῦ ὀξυγόνου στο αἷμα, καταστροφή των κυττάρων τοῦ ἐγκεφάλου που δεν ἀντικαθίστανται, και στα μικρά παιδιά παύει ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἐγκεφάλου,  πτώση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ, και ἂλλα.    

Γιατί ἂν εἲχατε ἐξ ἀρχῆς ἀντισταθεῖ στα ἀντισυνταγματικά αὐτά μέτρα βασανιστηρίων με τον ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό, που ἐπέβαλαν οἱ “κρατοῦντες”, τα φίμωτρα στα σχολεῖα και σε ὃλους, τα ὑποχρεωτικά τέστ, και τα eμβόλι@, δεν θα μποροῦσαν αὐτοί να τα ἐπιβάλλουν οὖτε σε σᾶς οὖτε και στους συναδέλφους σας που βρίσκονται σε ἀναστολή ἐργασίας και χωρίς μισθό τόσους μήνες τώρα.

Ἐάν λοιπόν ἒχετε την παραμικρή τύψη συνειδήσεως για το φταίξιμό σας στην σημερινή δεινή κατάσταση τῶν συναδέλφων σας, και ὃλων μας, μήπως πρέπει να κηρύξετε ἀπεργία συμπαράστασης (ὂχι πεῖνας) σ’αὐτούς, ἢ και να παραιτηθεῖτε ἀκόμα, ὣστε να ἀναγκαστεῖ ἡ “κυβέρνηση” να τους ξαναπάρει ἀφοῦ ὑπάρχουν τεράστια κενά στο Ε.Σ.Υ. μετά την ἀναστολή ἐργασίας τους;

Γιατί δεν κάνετε πορείες και ὃποια ἂλλη ἐνέργεια συμπαράστασης σε αὐτούς; Ἀν βέβαια πιστεύετε ὃτι ἒχουν δίκιο και δεν πιστεύετε τα Μ.Μ.Εξαπάτησης. Δεν μποροῦν να σᾶς ἀπολύσουν ὃλους. Ἂρα σεῖς ἒχετε αὐτή την δυνατότητα. Μην ἀφήνετε να σᾶς ἐργαλειοποιοῦν οἱ “κρατικοί” ἑναντίον τῶν συναδέλφων σας. Ὀργανωθεῖτε πρίν εἶναι ἀργά γιατί δεν ξέρουμε με αὐτό το φασιστικό περιβάλλον ἐξουσίας που ζοῦμε ἒρχεται και ἡ σειρά τοῦ καθενός μας.  Μέσα σε ἀντισυνταγματικό φασιστικό σύστημα ἐξουσίας ὃλα εἶναι ἀβέβαια. Κοιτάτε τι κάνουν οι ἐξουσιαστές φασίστες (οἱ λεγόμενοι κομμουνιστές) στην Σαγκάη που ἒκλεισαν τόσα ἑκατομμύρια κόσμο στα σπίτια τους και δεν τους ἀφήνουν να ξεμυτίσουν, πῶς οὐρλιάζουν ἀπό τον ἐγκλεισμό. Νομίζετε ὃτι δεν θα γίνει και ἐδῶ αὐτό; Μακάρι, ἂλλά μιά πρόβα ἒκαναν το 2020 με τη “καραντίνα” και σε μᾶς. Πειραματίζονται για να δοῦν πόσο ἀντέχουν οἱ κοινωνίες μέχρι να ἐπαναστατήσουν. Μόλις βλέπουν ὃτι πολλοί ἀρχίζουν να ἀντιδροῦν, χαλαρώνουν τα λουριά. Μετά ἀπό λίγο διάστημα, ἂντε πάλι, τα ἲδια και χειρότερα. Ἒτσι καταστρέφεται το ἀνοσοποιητικό τῶν ἀνθρώπων με το συνεχές ἂγχος και το στρές, με τον ἐγκλεισμό και εἶναι εὒκολο με μία ἀπλή λείμωξη, να πεθάνουν οἱ πολλοί, ἀφοῦ ἐπιβαρύνεται ἡ ὑγεία τους με την συνεχή χρήση τοῦ φίμωτρου, με τα ἐmβόλι@, με την ἀντινοβολία 5G kai 6G, με τους ἀεροψεκασμούς, με τα μολυσμένα μεταλλαγμένα τρόφιμα, με την κατάθλιψη κ.ό.κ.    .        

Αὐτά τά ἐρωτηματικά, βέβαια, μπαίνουν και σε ὃλους τους κλάδους ἐργασίας και σε ὃλους τους λεγόμενους Ἓλληνες (4*) και περισσότερο στους ἐργοδότες και τους διευθυντές και διοικητές που ἐκβιάζουν τους ὑπαλλήλους των να μπολι@στοῦν για να μην τους ἀπολύσουν, με ἀντάλλαγμα κάποιες διευκολύνσεις που τους υπόσχονται οἱ κρατοῦντες και εἰδικά στους “μοναχούς” και “κληρικούς” τῆς κρατούσας παναιρετικῆς  “ἐκκλησίας” οἱ ὁποίοι εἶναι οἱ κατεξοχήν ὑπεύθυνοι ὃσων δεινῶν συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας και παγκοσμίως (ὃπως ἐξηγοῦμε παρακάτω).

 Δεν σᾶς μιλάω ἀγαπητοί μου κομματικά, δεν σᾶς μιλάω πολιτικά, ἀλλά με ἀγάπη Χριστοῦ Τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς ζωῆς ἡμῶν ὁ ὁποῖος ὑπόσχεται:“Ζητῆτε και θα σᾶς δοθεῖ, ἀναζητεῖτε και θα βρῆτε,  κτυπήστε την πόρτα και θα σᾶς ἀνοιχθεῖ….” (Ματθ.Ζ’7-11).       Ἂν δεν μᾶς ἀκοῦνε οἱ ἂνθρωποι στα δίκαια που ἒχουμε, ἂς ἀπευθυνθοῦμε στον Θεό που ὃλους τους ἀκούει και ἀποδίδει κατά το συμφέρον το πνευματικό τοῦ καθενός. Εἶναι ὁ Μόνος που μποροῦμε ἂφοβα να ἐμπιστευόμαστε γιατί εἶναι Ἀγάπη και μᾶς την ἀπέδειξε με τον Σταυρικό Του θάνατο που θα τιμήσουμε σε λίγες ἡμέρες κατά την Μεγάλη Ἐβδομάδα τῶν Παθῶν Του. Αὐτός ἀναστήθηκε και ὑπόσχεται να ἀναστήσει και τον καθένα που τον πιστεύει και ἐκτελεῖ το θέλημά Του την ἐσχάτη ἡμέρα.   

To εὒχομαι και σε σᾶς τους πέντε με προσευχή και με δάκρυα και σε ὃλους που θα διαβάσουν την ἒκκλησή μου αὐτή.

Ἂλλωστε για σκεφτεῖτε και το ἂλλο. Μήπως εἶναι καλύτερα για σᾶς τους “ἀνεμβολί@στους” ὑγειονομικούς να μην ὑπηρετεῖτε πλέον αὐτό το ἀπάνθρωπο σύστημα ὑγείας που θανατώνει τα σώματα και τις ψυχές τῶν ἀνθρώπων με τα θανατηφόρα μπόλι@ και με τα πρωτόκολα θανάτου σε πολλές ἀπό τις ΜΕΘ (ὃπως καταγγέλει ὁ δικηγόρος Ἀντωνιάδης και ὂχι μόνο) και σφραγίζει τους ἀνθρώπους με το  σφράγισμα τοῦ ἀντιχρίστου όπως παρακάτω ἀναφέρουμε;  Μήπως θα ἦταν καλύτερα με τη βοήθεια Τοῦ Θεοῦ να ψάξετε να βρεῖτε κάποια ἂλλη ἐργασία να κάνετε σεῖς που μείνατε μέχρι τώρα ἀνεμβολίαστοι;

Δύσκολο βέβαια σήμερα, ἀλλά για Τον Θεό δεν ὑπάρχουν δυσκολίες, ἀρκεῖ να πιστεύουμε. Γιατί ὁ Κύριος στα Εὐαγγέλια μᾶς προειδοποιεῖ: “Τι θα ὡφεληθεῖ ὁ ἂνθρωπος ἐάν κερδίσει τον κόσμο ὃλο, και βλάψει την ψυχή του;  Ἢ τι μπορεῖ να δώσει ὁ ἂνθρωπος ὡς ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς του;” (Mαρκ.Η’36-37)

Το τελικό σχέδιο τοῦ διαβόλου εἶναι να σκοτώσει το 95% τῆς ἀνθρωπότητας, μέσω τῶν ὑπηρετῶν του. ἀφοῦ πρῶτα ἒχει ρίξει στην  παναίρεση τον βαπτισμένο ὀρθόδοξο χριστιανό, (γιατί αὐτός εἶναι ὁ κύριος στόχος του), ἢ στην ἂρνηση τοῦ Χριστοῦ με το διπλά θανατηφόρο “μπόλι” (5*)  και να τον ὀδηγήσει στον θάνατο, ὣστε να τοῦ πάρει την ψυχή στην κόλαση που ἒχει ἐτοιμαστεῖ γι’αὐτόν τον τρισκατάρατο και τους ἀγγέλους αὐτοῦ (ὃπως διαβεβαιώνει ὁ ἲδιος ὁ Κύριος στο Εὐαγγέλιο κατά Ματθ. ΚΕ’ 41), στην ὁποία ὃμως θα καταλήξουν και ὃσοι ἂνθρωποι θα τον προσκυνήσουν.  (βλέπε και ἂρθρο με τίτλο: «Ἡ μαύρη ἐπέτειος τῆς 5ετίας ἀπό τη παναιρετική ψευδοσύνοδο   και ἡ σχέση της με τα “μπόλια”». https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/06/051-21621-5.html

Και αὐτό βέβαια θα το πετύχουν οἱ σκοτεινές δυνάμεις που διοικοῦν τον πλανήτη, ἂν το ἐπιτρέψει ὁ Θεός. Γιατί Αὐτός εἶναι ὁ Κύριος τῆς ζωῆς και τοῦ θανάτου ὃπως προαναφέραμε. Ἀλλά βλέπουμε με μεγάλη λύπη μας σήμερα ὃτι δεν ὑπάρχει μετάνοια σε κανέναν, ἀκόμα οὒτε στους “μοναχούς”, οὒτε στους “κληρικούς”. Ὁπότε ἡ καταστροφή που ἒρχεται θα εἶναι ἀνάλογη με τον κατακλυσμό τοῦ Νῶε. Δεν θα εἶναι καταστροφή προς μετάνοια, ἀλλά προς ἐξολοθρευμό, τῶν ἂθεων κακοπροαίρετων, πού δυστυχῶς σήμερα εἶναι οἱ περισσότεροι (ὃπως κάποιος Ἁγιασμένος Γέροντας τῆς ἐποχῆς μας Προφητεύει).

Θα ζήσουν μόνο οἱ λίγοι καλοπροαίρετοι ἀνεμβολί@στοι, που δεν ἒγιναν “σάρκες” ὣστε να ἒρθει κατόπιν ἡ ἀνάσταση τῆς πεσμένης “ὀρθόδοξης ἐκκλησίας” και τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους, κατά τους Ἁγίους Προφῆτες. (βλέπε και κείμενο στην ἰστοσελίδα:

https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html  )

 

ΑΥΤΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΌΝΙΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ. ΑΣ ΤΟ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ!!!  

ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ “ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ” ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ:  ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ!!!  ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ, ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ, ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΚΟΨΟΥΝ.  ΝΑ ΠΑΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ, ΤΙΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ, ΤΙΣ ΠΟΡΝΕΙΕΣ,  ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ, ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΝΗΣΤΕΙΑ (μια και εἲμαστε στην περίοδο τῆς Μεγ.Τεσσαρακοστῆς και σε λίγες ἡμέρες μπαίνουμε στην Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν Τοῦ Χριστοῦ), ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟΚΟΥΤΙ (ΤΗΝ TV), NA ΞEKINHΣOYME ΤΙΣ ΑΡΕΤΕΣ: ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ, ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ, ΕΞΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΑΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΞΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΑ ΤΟΥΣ AKOΛOYΘOYN KAI TOYΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ, (ὃπως ὁρίζουν οἱ Ἱεροί Κανόνες). ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΞΑΝΑΔΩΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΝ ΧΑΡΙ ΤΟΥ ΠΟΥ  ΧΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΟΥΣΑ “ΕΚΚΛΗΣΙΑ” ΣΤΟ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ,  ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΣ Ἢ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΕΧΑΣΑΝ ΤΟΝ ΕΝΟΙΚΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ (6*).  

ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΕΣΤΩ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΤΕ !!! Ὡ, ΤΟΤΕ!!!,O Κύριος μᾶς βεβαιώνει ὃτι “χαρά γίνεται στον Οὐρανό ἐπί ἑνί ἁμαρτωλῶ, μετανοοῦντι”.. Πόσο μᾶλλον θα συμβεῖ ὃταν πολλοί θα μετανοήσουν; Τότε θα ἀποτρέψει ὁ Θεός την ὀλική καταστροφή που ἀναπόφευκτα ἒρχεται και την ζοῦμε ἢδη, ὃπως ἀπέτρεψε την καταστροφή τῶν Νινευϊτῶν στην Παλ.Διαθήκη, ὃταν μετανόησαν. Ἒρχου Κύριε και λύτρωσέ μας. «Κύριε πρίν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσον με». (Ἑσπέρια Τετάρτης Ε’ Ἐβδομ. Νηστειῶν)      

Σᾶς εὒχομαι Καλή Μετάνοια καλή δύναμη και σε ὃλους τους ἀνεμβολί@στους ὑγειονομικούς που βρίσκεσθε σε ἀναστολή ἐργασίας και σε ὃλους ὃσους γενικά παραμένουν ἀνεμβολίαστοι. Κρατηθεῖτε γερά ἀπό τον βράχο, Τον Χριστό. Μην ἐνδώσετε, μην ὑποκύψετε, μη σφραγιστεῖτε. Ἡ κόλαση δεν εἶναι 1 μήνας, 1 χρόνος, 1 αἰώνας. Εἶναι ἀτελεύτητηηηηηηηηηηηηηηηηη!!!!!!!!. Και δεν ὑπάρχει ἀντίδοτο στο σφράγισμα γιατί αὐτά τα νανοτσίπ, δεν βγαίνουν ἀπό τα ὂργανα τοῦ σώματος, οὒτε με μετάγγιση αἷματος.

Καλή ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας σας πνευματικῆς πρῶτα και σωματικῆς με την βοήθεια Τοῦ Ὑψίστου, πρεσβεῖες τῆς Παναγίας Μητέρας Του τῆς Ἐλευθερώτριας και πάντων τῶν Ἁγίων στον Θεό, να ἐλευθερώσει ὃλους μας ἀπό τα δίκτυα τοῦ σατανᾶ και την ἒνδοξη χώρα μας ἀπό τους ἐχθρούς τῆς πίστεως και τῆς πατρίδας που βρίσκεται ὑπό κατοχή. Ἀμήν Γένοιτο.

Ἒγραφα τελευταῖα τῆ 16  Ἀπριλίου 2022

Σάββατο τοῦ Λαζάρου ΣΤ’ Ἐβδομ.Νηστειῶν

 

Με ἀγάπη Χριστοῦ

Μοναχός Νεκτάριος ὁ διωχθείς

ἐκ Θέρμου Αἰτωλοακαρνανίας.

 

Υ/Γ:  ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΥΡΙΣΚΕΣΘΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ  ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ, (ΕΑΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ/ΕΚΚΛΗΣΗ) ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΕΣΕΙΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΑΝ ΘΕΛΗΣΟΥΝ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ), ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ, ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΠΛΟ ΘΑΝΑΤΟ. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ.

 

     

Ὑποσημειώσεις:    (1*)  1] με τα ὑποχρεωτικά θανατηφόρα σκευάσματα γονιδιακῆς μετάλλαξης που τα ὀνόμασαν  emβόλι@ για να ἐξαπατήσουν τους ἀφελεῖς και σκοτισμένους Ἓλληνες, και με πολλές παρενέργειες μπόλι@ (1291 τον ἀριθμό στο σκεύασμα τῆς pfaizer ὃπως ἀνακοίνωσε ἡ ἲδια ἡ ἑταιρεία), ἀφοῦ πρῶτα τους ἒκαναν την ἀπαραίτητη πλύση ἐγκεφάλου με τα ὑποσυνείδητα μηνύματα ἀπο  το διαβολοκούτι (ὃπως ἀποκαλεῖ την τηλεόραση ὁ Ἃγ.Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός), που με “ἰερό” ἐνδιαφέρον παρακολουθοῦν  πολλές ὢρες κάθε μέρα. 

2] με την ὑποχρεωτική χρήση τῶν φίμωτρων τῶν διαρκῶν (ἀναξιόπιστων) τέστ, και τῆς τρομοκρατίας που ἐκπέμπουν τα Μ.Μ.Εξαπάτησης που ὃλα αὐτά ρίχνουν το ἀνοσοποιητικό σύστημα τοῦ ἀνθρώπου, με τις “καραντίνες” χωρίς οὐσιαστικά ἰατρικό λόγο, με ἀποτέλεσμα την ἀνέχεια στον λαό και την τεράστια αὒξηση τοῦ ἐξωτερικοῦ χρέους τῆς χώρας και την μεγαλύτερη ἀκόμα ἐξάρτησή της ἀπό τα ξένα κέντρα και το Δ.Ν.Τ.

3] με την νομιμοποίηση ἀλλά και ἐπιδότηση ἀπό το κράτος τῶν ἐκτρώσεων με τη γενοκτονία 400 χιλιάδων ἐμβρύων κάθε χρόνο στην Ἑλλάδα (και που συνεχίζεται),

4] με την θυλικοποίησης τοῦ πλανήτη προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας, (LΟΑΤΚΙ κλπ), δυνατότητα ἀλλαγῆς φύλου ἀπό τα 14 στους νέους,

5] μέσω των  ἀεροψεκασμῶν με βαρέα μέταλλα, ὀξείδιο τοῦ ἀλουμινίου, πλαστικό και ἂλλες οὐσίες που ρίχνουν ἀπό τα ἀεροπλάνα (που χωρίς να δίνουν στοιχεία πτήσης, διασχίζουν τους οὐρανούς τῆς χώρας μας και ὁλόκληρης τῆς ὑφηλίου), για να κρατᾶνε σε λίθαργο τον λαό ὣστε να μην ἀντιδρᾶ, ἐλεγχόμενος ἀπό αὐτούς και να τους προκαλοῦν θανατηφόρες ἁρρώστειες.

6] Ἐφαρμόζοντας το σχέδιο τῶν “ἰλουμινάτι” που εἶναι να ἀφανίσουν το 95% τῆς ἀνθρωπότητας, (ὃπως οἱ ἲδιοι το ἒχουν ἀνακοινώσει στους κατευθυντήριους λίθους τῆς Τζόρτζια τῶν Η.Π.Α.).

7) Με την προώθηση τῆς λαθρομετανάστευσης και το σχέδιο ἀντικατάστασης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας ἀπό τους λαθροεποίκους που φέρνουν συνέχεια και σε λίγα χρόνια θα ἀποτελοῦν την πλειοψηφία ἒναντι τῶν γηγενῶν.   

8] Με ἂλλες ἐνέργειές τους ὃπως με ἀπειλές πολέμων, με τα ὑποσυνείδητα μηνύματα μέσω τῆς τηλεοράσεως, με την προδοσία τῆς Κύπρου, με την ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας στους Σλαύους τῆς Βαρντάρσκας, και σήμερα με το μελετώμενο ξεπούλημα τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, Θράκης, Μακεδονίας, με πλήρη ἒλεγχο τῶν τροφίμων και τῆς ἐνέργειας παγκοσμίως, με την πράσινη λεγόμενη ἀνάπτυξη, κλιματική ἀλλαγή, ἐπανεκίνηση, μετανθρωπισμό που ἢδη τον ἐφαρμόζουν με τα “μπόλι@” και τη νανοτεχνολογία που περιέχουν,  με τον ἒλεγχο τοῦ νοῦ στους ἀνθρώπους, κλείσιμο ναῶν, ψήφιση ἀντισυνταγματικῶν νόμων, με κλοπή δημοσίου χρήματος μέσω βολέματος τῶν ἡμετέρων, τῆς ἐπερχόμενης πεῖνας μέσω αὒξησης τιμῶν στα καύσιμα, και λοιπά προἱόντα πρώτης ἀνάγκης, κ.ο.κ. 

9) Βλέπουμε να ἐφαρμόζουν πλήρως το “δόγμα τοῦ “σόκ” με ἐπανωτά και ἀσταμάτητα “κτυπήματα” στον λαό, και εἰδικά τα τελευταῖα χρόνια, ὣστε να μην προλαβαίνει να ἀντιδρᾶ (βλέπε και την ἰστοσελίδα με τίτλο: “Κοινωνικὴ Μηχανική: Ὁ Ἀπόλυτος Πόλεμος σὲ πλήρη ἐξέλιξι Γ´Μέρος”

https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/11/23/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%E1%BD%B4-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%E1%BD%81-%E1%BC%80%CF%80%CF%8C%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%80%CF%8C%CE%BB-%CE%B3/). Ἐπίσης και το ντοκυμανταίρ: με Ἑλληνικούς ὑπότιτλους: “Tο δόγμα τοῦ σόκ” https://www.youtube.com/watch?v=L1p93qDyzQ8

 

 (2*) Αὐτή ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία δεν εἶναι βέβαια στην κρατοῦσα “ἐκκλησία” τῶν οἰκουμενιστῶν τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου, που ἑνώθηκαν Συνοδικῶς με ὃλους τους αἱρετικούς στην Κρήτη το 2016 και με το Π.Σ.Ε.(αἱρέσεων), (βλέπε “Μήνυση κατά προκαθημένων” τοῦ καθηγ. Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου Κυριάκου Κυριαζόπουλου στην ἰστοσελίδα: https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/06/blog-post_23.html ) ἀλλά και που πρόκειται να ἑνωθοῦν και με τις ἂλλες θρησκείες στο ἂμεσο μέλλον. Και μια γεύση αὐτῶν τῶν ψευδεπισκόπων που διοικοῦν αὐτήν την ψευδοεκκλησία πήρατε πρό ἡμερῶν ἀπό τον “Δωδώνης” που σᾶς ἐπισκέφθηκε μετά ὂχι “βαϊων και κλάδων” βέβαια, ἀλλά “μετά ροπάλων”. Aὐτή ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία Τοῦ Χριστοῦ τῆς πρό Κολυμπαρίου Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, συνεχίζεται ἀπό ἐμᾶς τους ὀρθά ἀποτειχισμένους ἀπό τους παναιρετικούς ψευδεπισκόπους (που με την βοήθεια και την χάρι Τοῦ Χριστοῦ, κρατήσαμε την Ὀρθόδοξη Πιστη και ἐφαρμόζουμε τους Ἱερούς Κανόνες) και γι’αὐτό και διωχθήκαμε.

(3*) Με ἐδίωξε το 2017 ὁ Μητροπολίτης Αἱτωλοακαρνανίας (που πρίν ἀπό λίγους μήνες ἀπέθανε) ἀπό το Μοναστήρι που ὑπηρετοῦσα (Ἁγίας Παρασκευῆς Μάνδρας Θέρμου Αἰτωλοακαρνανίας), γιατί θέλησα να ἐφαρμόσω τις ἐντολές τοῦ Θεοῦ και να ἀποτειχιστῶ ἀπό αὐτόν (ὃπως ἂλλωστε εἶχα ὑποχρέωση βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων βλ.15ον Κανόνα τῆς Α’ και Β’ Συνόδου), που ἐνῶ “το ἒπαιζε” ἀντιοικουμενιστής, προσκαλοῦσε στις πανηγύρεις τῆς Μητροπόλεως ὃλους τους οἰκουμενιστές ψευδεπισκόπους (ὃπως τους χαρακτηρίζει ο παραπάνω Κανόνας), που πρόδωσαν την πίστη στην ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, συλλειτουργοῦσε μαζί τους και τους προέβαλε στο ποίμνιο και τους ἐπαινοῦσε σαν ἀγωνιστές και προώθησε στους ναούς τῆς Μητροπόλεως το “κείμενο προς τον λαό” τῆς ψευδο-Ι.Σ.Ε.Ε. που δικαίωνε αυτή τη προδοσία τῆς πίστεως που ἒκαναν στο Κολυμπάρι το 2016. Μετά ἀπό λίγο καιρό, και μετά ἀπό τον ἒλεγχο που τοῦ ἒκανα (κατά τον Ἀπόστολο που διατάσσει: «Κανείς ἂς μη σᾶς ἐξαπατᾶ με κούφια λόγια· διότι ἐξαιτίας αὐτῶν  ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπάνω στοὺς ἀπειθεῖς ἀνθρώπους. μή γίνεσθε λοιπόν σαν και αὐτούς [τους υἱούς τῆς ἀπειθείας] … καί να μην ἒχετε σχέση με τα ἂκαρπα ἒργα τοῦ σκότους, ἀλλά μᾶλλον και να τα ἐλέγχετε» (Ἐφ. Ε’6-7 , 11)), με ἒδιωξε ἀπό το Μοναστήρι που ήμουν, με πέταξε στον δρόμο, ἀφοῦ εἶχα σταματήσει πρίν ἀπό λίγο καιρό, να παίρνω τα χρήματα πού μοῦ ἒδινε ὁ Ἐκκλησιαστικός Ἐπίτροπος τῆς περιοχής (ὁ ὁποῖος πρόδωσε την πίστη) για να ζῶ, ἐφαρμόζοντας τον Κανόνα “ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω, ἀκοινώνητος ἒσται” τῆς ἐν Ἀντιοχεία Συνόδου. Δεν με ἂφησε ὃμως ὁ Θεός να χαθῶ και ζῶ μέχρι σήμερα με την βοήθειά Του και με την βοήθεια ἐλάχιστων εὐσεβῶν πιστῶν, ἐξόριστος βέβαια μακριά ἀπό την πατρίδα μου, ἀλλά Δόξα Τῶ Θεῶ, χωρίς ποτέ να μοῦ λείψει τίποτε. Ὃ,τι ὑπόσχεται ὁ Θεός το δίνει ἀγαπητοί μου και μάλιστα ἀπλόχερα, σκανδαλωδῶς σε αὐτούς που τηροῦν το θέλημά Του, γιατί λέγει: “ζητᾶτε πρῶτον τα πνευματικά και την δικαιοσύνη Τοῦ Θεοῦ, και ὃλα τ’ἂλλα προστεθήσονται” (Λουκ.ΙΒ’31). (βλέπε περισσότερα στην ἰστοσελίδα: https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/08/055-182021.html  ).

(4*) Οὒτε και Ἓλληνες μποροῦμε να λογίζουμε τον ἑαυτό μας, γιατί οἱ Ἓλληνες πάντοτε εἶχαν σημαῖα τους την Πίστη και την Ἐλευθερία τῆς πατρίδας τους. Και γι’αὐτά πολέμησαν. Οἱ περισσότεροι ὃμως σημερινοί ἒχουν σημαῖα τους αὐτό που τους προπαγάνδησαν τα Μ.Μ.Ε. την ἀσφάλεια, και την καλοπέραση, γι’αὐτό και ἒπαψαν να σκέφτονται σαν Χριστιανοί  Ἓλληνες. (Μᾶλλον ἒχουν πάψει να σκέφτονται τελείως, ἐκτός ἐλαχίστων, γιατί και την σκέψη τους την περιμένουν ἓτοιμη ἀπό την TV και τα ἂλλα Μ.Μ.Εξαπάτησης). Ἀντίθετα ὁ Κύριος λέγει: (Ματθ. 6,25)  «Διὰ τοῦτο ἀκριβῶς καὶ σᾶς λέγω, μὴ φροντίζετε μὲ στενοχωρίαν καὶ ἀγωνίαν διὰ τὴν ζωήν σας, δηλαδὴ διὰ τὸ τί θὰ φάγετε καὶ τὸ τί θὰ πίετε, οὔτε καὶ διὰ τὸ σῶμα σας μὲ τί θὰ ἐνδυθῆτε. Δὲν ἀξίζει ἡ ζωὴ περισσότερον ἀπὸ τὴν τροφὴν καὶ τὸ σῶμα ἀπὸ τὸ ἔνδυμα; (Ὁ Θεός, ποὺ σᾶς ἔδωσε τὸ πολυτιμότερο, δὲν θὰ σᾶς δώση καὶ τὸ κατώτερο;)  Γιατί και ἡ πίστη τους εἶναι χλιαρή. Και τους χλιαρούς τους κάνει ἑμετό ὁ Θεός διαβεβαιώνει ὁ Ἲδιος στην Ἀποκάλυψη. 

Ἀπόδειξη ὃτι χιλιάδες μπορεῖ και ἑκατομμύρια σημαῖες Ἑλληνικές καθημερινά πετᾶνε οἱ λεγόμενοι Ἓλληνες στα σκουπίδια. Αὐτές που εἶναι ἀποτυπωμένες στις συσκευασίες τῶν προϊόντων, και φέρουν πάνω τους τον Τίμιο Σταυρό. Ἀντίθετα οἱ Τούρκοι ποτέ δεν βάζουν την ἡμισέλινο στις συσκευασίες τῶν προἱόντων τους παρά μια λεζάντα που γράφει ὃτι εἶναι Τούρκικης παραγωγῆς. Καλά μᾶς λένε γκιαούρ, δηλαδή ἂπιστους. Ὂχι γιατί δεν εἲμαστε μωαμεθανοί, ἀλλά γιατί δεν πιστεύουμε στον Χριστό ὡς χριστιανοί, ἂλλά μᾶλλον εἲμαστε ἂθεοι ἢ το καλύτερο ἀθεόφοβοι. Ποιός ἀπό τους καταναλωτές αὐτῶν τῶν προϊόντων που φέρουν στην συσκευασία τους την Ἑλληνική σημαῖα διαμαρτυρήθηκε ποτέ; Ποιός πῆρε ἓνα τηλέφωνο στις ἑταιρεῖες που τα παράγουν ἢ τα διακινοῦν να διαμαρτυρηθεῖ; Μακάρι να υπάρχουν ἒστω μερικοί. Ἀλλά σίγουρα πολύ λίγοι. Οἱ πολλοί δεν το πρόσεξαν. Οὖτε πρόσεξαν την μορφή τοῦ σατανᾶ στα διαβολοποτά Hell (κόλαση) που πίνουν αὐτοί και τα παιδιά τους και κοινωνοῦν τον δαίμονα χάνοντας την χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος που πῆραν στο  Ἃγιο Χρῖσμα κατά την Βάπτισή τους. Ἀς ξεκινήσουμε λοιπόν ὃλοι μας αὐτή την ἐκστρατεία, να διαμαρτυρόμαστε στις ἑταιρεῖες και στους μαγαζάτορες, να μην ἀγοράζουμε τα προϊόντα που ἒχουν πάνω Ἑλληνική σημαῖα, για να μειωθοῦν οἱ πωλήσεις τους και να ἀναγκαστοῦν να βγάλουν το ἰερό σύμβολο άπό τις συσκευασίες που με ἀθεοφοβία το βάζουν. Να πάψουμε να ψωνίζουμε ἀπό καταστήματα που πωλοῦν τα διαβολοποτά Hell και τα παρόμοια και να τους το λέμε, ὣστε και αὐτοί να μη τα βάζουν στα ράφια τους, γιατί χάνονται ψυχούλες ἀθάνατες και μάλιστα μικρῶν παιδιῶν.     Ἀλλά και ὃσοι δεν ἢπιαν ἀπό το διαβολοποτό, οὖτε και αὐτοί χριστιανοί εἶναι οἱ περισσότεροι, ἀφοῦ σαν ἀδιάφοροι στην πίστη και χλιαροί ἀκολούθησαν την παναίρεση τῶν οἰκουμενιστῶν ψευδεπισκόπων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης και θα χαθοῦν οἱ ἀθάνατες ψυχές τους, ἂν δεν μετανοήσουν μέχρι να πεθάνουν.      Γιά ὃσους ὃμως πῆραν και το “bόλι” (το χάραγμα) και το πιστοποιητικό (το σφράγισμα τοῦ ἀντιχρίστου), αὐτοί θα κριθοῦν σε τι θέση θα καταταγοῦν στην κόλαση, γιατί κατά τας Γραφάς, Βασιλεία Οὐρανῶν δεν θα δοῦν (τουλάχιστον ἀπό κοντά, ὃπως ὁ πλούσιος τῆς παραβολῆς). Καλή μετάνοια λοιπόν και σε αὐτους, γιατί ἂλλο εἶναι να κολαστεῖ κάποιος στον Τάρταρο και ἂλλο στον βριγμό τῶν ὀδόντων. Ἂς εὐχηθοῦμε ὃμως να τους δώσει ὁ Καλός Θεός μας μετάνοια, για να καλυτερέψουν την θέση τους.    

(5*) Διπλά θανατηφόρα μπόλι@, γιατί ἐκτός τοῦ σωματικοῦ θανάτου που ἐπιφέρουν, ἀποτελοῦν και το σφράγισμα τοῦ ἀντιχρίστου και ὡς ἐκ τούτου ἐπιφέρουν και τον πνευματικό θάνατο στους άνθρώπους. Αὐτό συνάγεται ἀπό τα ἐξῆς τεκμήρια; α) κατά την Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου, ἀφοῦ ὁ ἀρ.πατέντας τοῦ Μπίλ Γκέϊτς, τῆς νανοτεχνολογίας που περιέχουν αὐτά τα σκευάσματα, εἶναι WO 2020 060606 (τα 3 ἑξάρια τῆς  Ἀποκάλυψης) β) κατά την προφητεία τοῦ Ἁγιασμένου Γέροντα Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου:  Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μία ἀρρώστια, γιά τήν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο πού θά εἶναι ὑποχρεωτικό καί, γιά νά τό κάνη κανείς, θά τόν σφραγίζουν”. Τα προφητεύει ὃλα ἀκριβῶς ὃπως γίνονται σήμερα. Ποιός δεν καταλαβαίνει;;;;  γ) τῆς γονιδιακῆς  μετάλλαξης τοῦ ἀνθρώπου με ἀλλαγή τοῦ D.N.A. του και χάνει την εἰκόνα Τοῦ Χριστοῦ που εἶναι πλασμένος ὁ ἂνθρωπος (κατά τον Ἃγιο Ἰωάννη τον Χρυσόστομο) και γίνεται εἰκόνα τοῦ ἀντιχρίστου ἀφοῦ ἐλέγχεται ἀκόμα και στην θέλησή του με τα νανοτσίπ, ὀξείδιο τοῦ γραφενίου, που συκλοφοροῦν στο αἷμα του και που συνδέονται με τις συχνότητες τοῦ 5G,6G κ.ο.κ., και δεν μπορεῖ να ἁγιασθῆ (γιατί εἶναι ἀκάθαρτος με τα 3 ἑξάρια και τα νανοτσίπ που κυκλοφοροῦν στο αἷμα του και ἡ ἀκαθαρσία δεν ἁγιάζεται κατά τον Ἃγιασμένο Γέροντα Παϊσιο,) και να φθάσει στο καθ’ὁμοίωση και χάνει την χάρι Τοῦ Θεοῦ ὁ βαπτισμένος ὀρθόδοξος χριστιανός γιατί συντάσσεται πλέον με τον σατανά και κατά συνέπεια δεν μπορεῖ και να σωθεῖ. (προφητεία Ἃγιασμένου Γέροντα Πορφυρίου: “θα βλέπετε ἀνθρώπους ζωντανούς κολασμένους, τώρα στην ἐποχή μας».   

(6*)  Και για τους πρώην Ἰερεῖς, Μοναχούς και χριστιανούς που κοινωνοῦν ἀπό τον Ἰούνιο τοῦ 2016 με την παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ τῶν ψευδεπισκόπων τοῦ Κολυμπαρίου (ὃπως τους χαρακτηρίζει ὁ 15ος Κανόνας τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου), εὒχομαι καλή ΜΕΤΑΝΟΙΑ και ἀπομάκρυνση ἀπό αὐτούς, ὃπως ὁρίζουν οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας (βλέπε μελέτη σε 4 μέρη με τίτλο: “Τι λέγουν ἡ Ἁγία Γραφή και οἱ Ἃγιοι Πατέρες για την ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τους αἱρετικούς” To α’ μέρος  https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/03/kai-2016.html   ), για να τους δεχθεῖ ὁ Θεός ξανά σαν λαό Του ὃπως ὁ ἲδιος διαβεβαιώνει: «…..Διότι ἐσεῖς εἶσθε ναὸς τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ, καθὼς εἶπε ὁ Θεὸς ὅτι “θα κατοικήσω σ’ αὐτούς καὶ θα περιπατήσω ἀνάμεσά τους, καὶ θα γίνω Θεός τους, καὶ αὐτοὶ θα γίνουν λαός μου”. Γι’ αὐτό φύγετε ἀπ’αὐτούς (τους αἱρετικούς, τους ἀλλοθρήσκους, τους εἰδωλολάτρες) καὶ χωριστῆτε, λέγει ὁ Κύριος, καὶ ἀκάθαρτον μὴ ἐγγίζετε, και ἐγὼ θα σᾶς ἀποδεχθῶ,  καὶ θα γίνω σε σᾶς πατέρας καὶ σεῖς θα γίνετε σε μένα υἱοί καὶ θυγατέρες, λέγει ὁ Κύριος παντοκράτωρ». (Β’Κορ. ΣΤ’ 16-18)   Ἀλλοιῶς θα χαθοῦν κοινωνοῦντες και μνημονεύοντες τους αἱρετικούς πρίν ξεκινήσει το μεγάλο κακό που εἶναι πολύ κοντά και τους βρεῖ ὁ θάνατος μέσα στην παναίρεση. Μη γένοιτο Χριστέ Βασιλεῦ βοήθησε τους καλοπροαίρετους ἀπό αὐτούς να μη ἀπολεσθοῦν οἱ ἀθάνατες ψυχές τους. Ἀμήν

Γιατί αὐτοί πρῶτα οἱ Μοναχοί και μετά οἱ Ἱερεῖς και οἱ συνειδητοί χριστιανοί, ἐπειδή δεν ἀντιστάθηκαν στην παναίρεση, ἀλλά ἀντίθετα την ὑπηρέτησαν, εἶναι οἱ κύριοι ὑπεύθυνοι ὃλων ὃσων δεινῶν περνάει σήμερα στενάζουσα ἡ ἀνθρωπότης και για ὃσα χειρότερα θα ἒρθουν σε λίγο καιρό, τα οποῖα θα ἐπιτρέψει ὁ Θεός να συμβοῦν σε ὃλον τον πλανήτη, λόγω τῆς ἀμετανοησίας “κλήρου” και λαοῦ.

Ἐπειδή οἱ σημερινοί ἂνθρωποι ἒγιναν σάρκες, ὃπως στην ἐποχή τοῦ Νῶε και γι’αὐτό ὁ Θεός ἐπέτρεψε τον κατακλυσμό ὃπως ἀναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Γι’αὐτό και σήμερα ἐπιτρέπει τον ἀφανισμό τῶν πολλῶν, που ἢδη ἒχει ξεκινήσει.

Ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μᾶς διδάσκει ὃτι ὃταν ἀθετεῖται ἡ πίστη και δεν ἀντιδροῦν οἱ Μοναχοί, οἱ  κληρικοί και ὁ πιστός λαός, τότε ἐπιτρέπει ὁ Θεός καταστροφές παιδαγωγικά, για μετάνοια και ἐπιστροφή τῶν ἀνθρώπων στην ὀδό τῆς σωτηρίας που εἶναι ὁ Χριστός. π.χ. α) Ἡ ἄλλωση τῆς Κων/πόλεως, λόγω το συλλείτουργου μ τοςπαπικος” στν γ.Σοφία στς 12/12/1452 τοι 6 μνες πρ τς λώσεως (πως μολογε μακαριστςγιασμένος Γέροντας π.φραμ Κατουνακιώτης). β) μικρασιατικ καταστροφή, λόγω τς παναιρετικς οκουμενιστικς Πατριαρχικς γκυκλίου το 1920 τοῦ μασόνου Μεταξάκη “πατριάρχη” Κων/πόλεως (εχαν δη προηγηθε λλες δύο παρόμοιες αρετικς γκύκλιοι το 1902 κα 1904 ἐπί μασόνου πατριάρχη Ἰωακείμ τοῦ Γου)  κα τς λώσεως το Πατριαρχείου π τος οἰκουμενιστάς (π τς ρχς δη το 20ο αώνα). Τότε μ τν πόλεμο, Κύριος βγαλε π τν δικαιοδοσία τν αρετικν πατριαρχικν, λον τν λα τς Μικρς σίας μ τν θάνατο κα τν προσφυγιά, σώζοντάς τους π τους μασόνους οκουμενιστές πατριαρχικούς και την παναίρεση. γ)  Τ λεγόμενα Σεπτεμβριανά: εχαν μείνει περί τους 150.000 λληνορθόδοξοι στν Κν/πόλη, ταν μασόνος Πατριάρχης θηναγόρας τ 1955, ρχισε τος ναγγαλισμος μ τν αρεσιάρχη πάπα Ρώμης κα “κοινωνοσε” τος παπικος στν Κων/πολη κα προέτρεπε τος ρθοδόξους τῆς ταλίας, ν πηγαίνουν ν “κοινωνον”  στν ‘‘καλ’’ (λύκο) “πάπα”. Τότε, π Μεντερς πρωθυπουργο τς Τουρκίας, ο μιάγριοι Λαζο φανατικο μωαμεθανο (φο τος μετέφεραν μ πούλμαν μισθωμένα π τν κυβέρνηση τν Τούρκων) σπασαν κα κατέστρεψαν τ πάντα τν λλήνων, καταστήματα, σπίτια, κκλησίες, φόνευσαν τος περισσοτέρους ερες κα πολ λα κα βίασαν τς γυνακες τν ρθοδόξων, ναγκάζοντάς τους ν φύγουν πρόσφυγες κα ατο π τν Πόλη. τσι σώθηκαν κα ατο π τν αρεση τν λατινοφρόνων κα τόν οκουμενισμό πού ρχισε ν καλπάζει στν Κων/πολη.  δ) πόλεμος στν Συρία, λόγω τς νώσεως πο πέγραψε τότε «ρθόδοξος» οκουμενιστς "Πατριάρχης" ντιοχείας μ τος αρετικος μονοφυσίτες τς Συρίας (τους Συριακωβίτες), πρ λίγων τν. Τ 2 κατομμύρια λληνορθοδόξων τς Συρίας κδιώχθηκαν, μαρτύρησαν φυγαν πρόσφυγες στν λλάδα, κα λλο, σωζόμενοι π τν ψευδένωση μ τος αρετικος μονοφυσίτες. Και ε) σήμερα ὁ πόλεμος στην Οὐκρανία δεν εἶναι ἂμοιρος θρησκευτικῶν αἰτίων, μἀλλον ὡς προειδοποίηση Τοῦ Θεοῦ προς τους λαούς τῆς ἀποστασίας περισσότερο καθ’ὃτι λέγει ὁ Θεός: ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε· ἐὰν δὲ μὴ θέλητε, μηδὲ εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται· τὸ γὰρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα” (Ἡσαϊας Α’ 19-20),  παρά λόγῳ της Ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοπατριάρχου Οὐκρανίας ἀπό τον ψευδοπατριάρχη Κων/πόλεως και τοῦ σχίσματος που ἐπηκολούθησε, γιατί το σχίσμα αὐτό ἒγινε μεταξύ δύο αἱρετικῶν οἰκουμενιστικῶν“ἐκκλησιῶν”. 

Βλέπουμε λοιπόν, ὅτιΘεςπεμβαίνει στς περιπτώσεις ποκινδυνεύειπίστη τνρθοδόξων,  πιτρέπονταςναν πόλεμο, κατος μετατοπίζει μτν προσφυγιά,  γινμν πέσουν οἱ Ὀρθόδ. Χριστιανο στνλέθρια αρεση καχαθον.  Καὶ τότε ἤσαν στπροσκήνιο οαρέσεις καεδαμε τί μεγάλες καταστροφςπέτρεψεΘες νγίνουν. Τώρα πούναπτσσεται καὶ ἐπεκτείνεταιΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ἡ ὁποία ψηφίσθηκε μάλιστα μὲ “Σύνοδο”, καταλαβανουμε (ὅπως προφητεύουν καοἱ Ἅγιοι τςκκλησίας μας, παλαιοκανεώτεροι), τί καταστροφθὰ ἔρθη;  Καὶ ατὴ ἡ πολμεγάλη  καταστροφθπροέλθει ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΟΒΕΡΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ, τοῦ Ἱερατείου κατν Μοναχν κατπρτο λόγο, πού δνντιδρονπως πρέπει γινὰ ἀποτρέψουν τν πνευματικὴ ἀλλοίωση τν πιστν κανὰ ἀντισταθον στν παναίρεση, ἀλλΣΑΝ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ, ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ, καθὼς κατς ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑΣ  κλήρου καλαο. 

ΜΕΤΑΝΟΕΙΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΦΤΑΣΕ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ. ΣΗΜΕΡΑ ΣΩΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: ‘‘Κάθε ἓνας, που θα με ὁμολογήσει μπροστά στους ἀνθρώπους, θα τον ὁμολογήσω  και ἐγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον Οὐράνιο. Ἐκεῖνον δε που θα με ἀρνηθεῖ μπροστά στους ἀνθρώπους, θα τον ἀρνηθῶ και ἐγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον Οὐράνιο”). (Ματθ.Ι’32-33, Λουκ.ΙΒ’8-9) ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΛΠΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ. ΑΜΗΝ.

Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος τῆς Μόσχας (1666-7) καί ἀναίρεση συκοφαντιῶν τοῦ π. Εὐφροσύνου Σαββαϊτου. (Νεκταρίου Μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθου)

      Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος τῆς Μόσχας (1666-7) καί ἀναίρεση συκοφαντιῶν τοῦ π. Εὐφροσύνου Σαββαϊτου. Νεκταρίου Μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθο...