Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

073 27.09.2022 Ἁγίου Ἰ. Χρυσοστόμου – Περὶ ἡμερομηνιῶν καὶ χρόνων καὶ περὶ σχισμάτων

        Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου – Περὶ ἡμερομηνιῶν καὶ χρόνων καὶ περὶ σχισμάτων


 

(Σχόλιο ἰστολογίου:  Ὁ Ἃγιος καταφέρεται κατά τῶν  "τεσσαρακαιδεκατιτῶν" σχισματικῶν τῆς  ἐποχῆς του,   ἀλλά εἰκονίζει ἐπακριβῶς και τους σημερινούς σχισματοαιρετικούς παλαιοημερολογῆτες πού ἒχουν δογματίσει το ἡμερολόγιο).

 

γ. ωάννου Χρυσοστόμου
(ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν Γ’ Λόγο Κατὰ Ἰουδαίων)

§ 5. Κα πως τώρα προτιμται ν τ πομένετε λα, παρ ν λλάξετε τ συνήθεια, τσι πρεπε ατ ν τν περιφρονετε κα ν προτιμτε ν ποφέρετε τ πάντα κα ν κάμνετε τ κάθε τί, στε ν προσέρχεσθε χωρς μαρτήματα στ Θεία Εχαριστία. Τ τι Θες διαφορε γι τ διαφύλαξη ρισμένων μερν, κουσε τν τί λέγει ταν κρίνει: «πεινώντα μ εδετε κα θρέψατε, διψώντα κα ποτίσατε, γυμνν κα περιεβάλετε» ν τος ερισκομένους στ ριστερά του τος κατηγορε μ τ ντίθετα π ατά. Κα πάλι προσάγοντας λλον γι τν μνησικακία, τν κολάζει λέγοντας: «πονηρ δολε, πάσαν τν φειλν κείνην φκα σοι. δει κα σ λεσαι τν σύνδουλόν σου, ς κα γ σ λέησα». Πάλι τς παρθένες, πειδ δν εχαν λάδι στς λαμπάδες τους, τς πέκλεισε π τν νυμφώνα. λλον πάλι τν πέκλεισε πειδ εσλθε μ χοντας νδυμα γάμου, λλ μ ρυπαρ νδύματα, δηλαδ τν πορνεία κα τν καθαρσία. λλ κανες δν ποκλείσθηκε πειδ τέλεσε τ Πάσχα ατν τν λλο μήνα….

       Κα γιατί ν μιλ γι μς, πο χουμε παλλαγεῖ π κάθε νομικ ποχρέωση κα βρίσκεται τ πολίτευμά μας πάνω στος ορανούς, που δν πάρχουν μνες κα λιος κα σελήνη κα κύκλοι τν;….

§ 6. ς μ φιλονικομε λοιπόν, οτε κα ν λέμε κενο, τι δηλαδ τόσα χρόνια νήστευα τσι κα τώρα θ λλάξω; λλαξε κριβς γι’ ατ κα μόνο! πειδ γι τόσο μεγάλο χρονικ διάστημα ποκόπηκες π τν κκλησία, γύρισε τώρα πίσω στν μητέρα. Κανες δν λέγει, πειδ γι τόσο χρόνο παρέμενα στν χθρα, ντρέπομαι τώρα ν συμφιλιωθ. Γιατί ντροπ εναι χι πρς τ καλύτερο μεταβολ λλ παραμον στν καιρη φιλονεικία. .

ς μν πιστρέφουμε λοιπν πρς τ πρτα, τν στιγμ πο ρθαν τ τελειότερα, κι οτε ν φυλάσσουμε κόμη μέρες κα ποχς κα τη, λλ παντο ς κολουθομε μ κάθε κρίβεια τν κκλησία, προτιμώντας πάνω π  λα τν γάπη κα τν ερήνη. Γιατί, κι ν κόμη κκλησία διέπραττε σφάλμα, δν θ ταν τ κατόρθωμα π τν κριβ τήρηση τν χρόνων τόσο μεγάλο, σο εναι τ γκλημα πο προέρχεται π τ διαίρεση κα τ σχίσμα.

Τώρα δν χει γι μένα καμι σημασία τήρηση το καιρο, φο, πως ποδείξαμε, δν χει οτε γι τν Θε σημασία. λλωστε γι τ θέμα ατ φιέρωσα πολλος λόγους. λλ να μόνο πράγμα ζητῶ: τ ν κάνουμε τ πάντα μ ερήνη κα μόνοια κα ταν μες κα λος λας νηστεύουμε κα ο ερες ναπέμπουν τς κοινς πρ τς οκουμένης εχές, σ ν μν παραμένεις στ σπίτι μεθυσμένος.

Οτε κκλησία νεγνώριζε τν ποχρεωτικ κα κριβ τήρηση τν καιρν. λλ’ πειδ π τν ρχ φάνηκε καλ στος Πατέρες πο ταν διασκορπισμένοι παντο, ν συνέλθουν κα ν ρίσουν τν μέρα ατή, κκλησία τιμώντας πάντοτε τν συμφωνία κα γαπώντας τν μόνοια, ποδέχθηκε τν πόφαση.

 Γι τ τι κα σ μς κα σ σς κα σ ποιονδήποτε λλον εναι δύνατο ν καθορίσει πακριβς τν μέρα, κατ τν ποία Κύριος τέλεσε τ μυστήριο, ποδείχθηκε κανοποιητικ μ τ σα χουν λεχθ.

ς μ σκιαμαχομε, λοιπόν, κι ς μ βλάπτουμε τος αυτούς μας στ μεγάλα πράγματα, φιλονικώντας γι τ νάξια λόγου. Γιατί δν ποτελε γκλημά το ν νηστεύουμε ατ τν λλη περίοδο, λλ γκλημα, κα μάλιστα συγχώρητο κα ξιο καταδίκης κα πρόξενο μεγάλης τιμωρίας, εναι διαίρεση τς κκλησίας, διαπληκτισμός, σπορ τς διχόνιας κα συνεχς ποστέρηση το αυτο μας π τς συνάξεις τν πιστν.

…….Γι’ ατ τερματίζοντας δ τν μιλία, ς εχηθομε π κοινο λοι, ν πιστρέψουν ο δελφοί μας κοντά μας, κα φο σπασθον τν ερήνη, ποφύγουν τν καιρη φιλονικία, καταγελάσουν τν ψυχρότητα τν ασθημάτων τους, σκεφθον πι σοβαρ κα παλλαγον π τν τήρηση τν μερν, λοι μαζ τότε μ’ να στόμα ν δοξάζουμε τν Θε κα Πατέρα το Κυρίου μας ησο Χριστο, στν ποο νήκει δόξα κα τ κράτος, τώρα κα πάντοτε κα στος αἰῶνες τν αώνων. μήν.    (ΕΠΕ, τ. 34 σ. 181-191)


Πηγή: ντιαιρετικόν  γκόλπιον    www.egolpion.com  

Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος τῆς Μόσχας (1666-7) καί ἀναίρεση συκοφαντιῶν τοῦ π. Εὐφροσύνου Σαββαϊτου. (Νεκταρίου Μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθου)

      Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος τῆς Μόσχας (1666-7) καί ἀναίρεση συκοφαντιῶν τοῦ π. Εὐφροσύνου Σαββαϊτου. Νεκταρίου Μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθο...