Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

Κακοδοξίες, πλάνες και αἱρέσεις τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου Μυτιληναίου

 

Κακοδοξίες, πλάνες  και αἱρέσεις τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου Μυτιληναίου Γέροντος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Στομίου Λαρίσσης. (22/8/1927-23/5/2006)

Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ


πειδή σήμερα ζομε στην ποχή τς πλάνης, τν αρέσεων και δή τς μεγαλύτερης αρεσης λων τν ποχν, τς παναίρεσης το οκουμενισμο, πως την χαρακτήρισε γιος ουστνος Πόποβιτς, και πειδή Κύριος επε τι στα σχατα χρόνια “…..πολλο ψευδοπροφται (ψευδοδιδάσκαλοι) γερθσονται (θα μφανιστον)  κα πλανσουσι πολλος,…” (Ματθ.ΚΔ’11), παραθέτουμε μερικές (6) ξι τον ριθμό πλάνες, κακοδοξίες  και αρέσεις, που ντοπίσαμε στα κηρύγματα το μακαριστο ρχιμανδρίτου θανασίου Μυτιληναίου, (σεβαστο κατά τα λλα Γέροντος, λλά κανείς δεν εναι στο πυρόβλητο και μάλιστα ταν μιλάει δημοσίως), για να νημερώσουμε και να προφυλάξουμε τους πιστούς πό την σύνταξή τους με ατές, πως χουμε ποχρέωση, διότι τα κηρύγματά του δημοσιεύονται και κούγονται πολλάκις και σήμερα στο διαδίκτυο.

λλωστε πόστολος και Εαγγελιστής ωάννης Θεολόγος, μς συμβουλεύει: “γαπητο, να μ πιστεετε σε κάθε πνεύμα,  λλ να ξετάζετε τά πνεύματα (τους πνευματικούς κληρικούς, και σους συναναστρέφεσθε και μιλετε με ατούς πνευματικά), για να διαπιστώνετε  άν εναι   πό τον Θεό, γιατί πολλο ψευδοπροφτες (ψευδοδιδάσκαλοι) βγκαν στν κσμο”. (Α’Καθολ.πιστ.ποστ. ωάννου Δ’1)

Και ὁ γιος ωάννης Χρυσόστομος μς διατάσσει: “Τα δημοσίως λεγόμενα και πραττόμενα, δημοσίως να λέγχωνται”.   πίσης λέγει: «ποιος χει δόγμα διεστραμμένο (χει φρόνημα αρετικό) πόφυγέ τον και παραίτησέ τον, και μη πείθεσαι (στα διεστραμμένα λόγια του), χι μόνο ν εναι νθρωπος, λλά κόμη και γγελος πό τον ορανό να κατεβε. πουδήποτε δες να παραβλέπεται εσέβεια, μη προτιμήσεις την μόνοια πό την λήθεια, λλά να σταθες γενναος μέχρι θανάτου, χωρίς να προδώσεις σε τίποτα την λήθεια. Προσέχετε, να μη παραδέχεσθε κανένα νόθο (αρετικό) δόγμα με το πρόσχημα τς γάπης.πάρχει φόβος μήπως κάποιος παραφθαρε (παρασυρθε στην αρεση) πό την γάπη τν αρετικν». (ΕΠΕ 25, 370).

Και πειδή κάποιοι μλλον πό γνοια μιμάθεια, (πως συμβαίνει συνήθως) θα σπεύσουν σως να ρωτήσουν πς κρίνετε τον μακαριστό ρχιμανδρίτη για τον ποο μιλε λη λλάδα και μες κομε κόμα και σήμερα τα πολύ ποικοδομητικά του κηρύγματα και τον χουμε πολύ ψηλά στην συνείδησή μας κ.. παρόμοια, δηλώνουμε  τι και ἐμεῑς τον εχαμε σε πολύ ψηλή θέση, ς μεγάλο εροκήρυκα, μέχρις του κούσαμε τα πλανεμένα, κακόδοξα και αρετικά,  σημεα τν κηρυγμάτων του. Ατά και μόνο κρίνουμε και χι τον διο που τον χει δη κρίνει στην πρώτη κρίση Κύριός μας ησος Χριστός, πως θα κριθομε και λοι μας ταν ναχωρήσει θάνατη ψυχή μας για το μεγάλο ταξίδι για τον Oρανό. πομένει βέβαια και ριστική β’ κρίση στην Δευτέρα παρουσία Του, που θα κρίνει ζώντας και νεκρούς, με δικαιοσύνη.

λλωστε και πόστολος Παλος μς διατάσσει: «..… καί να μην χετε σχέση με τα καρπα ργα το σκότους, λλά μλλον και να τα λέγχετε» (φ. Ε’ 6 - 7 , 11)·

Μά ταν γούμενος στην .Μονή Στομίου Λαρίσσης και εχε μεγάλο ποίμνιο, χαρισματοχος εροκήρυκας και κανε μεγάλο ργο Χριστιανικό, κ..πολλά θα λεγε κανείς. Λογικό λλά χι και ρθόδοξο το πιχείρημα.  

Διότι πόστολος Παλος λέγει: “λλ κα ἐὰν μες γγελος ξ ορανο εαγγελζηται μν παρ’ εηγγελισμεθα μν, νθεμα στω. (Γαλ’.Α’ 8)

Χρυσορήμων μς διευκρινίζει, τι το “να πείθεσθε στους γουμένους σας κα να πακούετε (βρ.ιγ΄17), σχύει μόνον φόσον ποιμήν ρθοτομε με κρίβεια τον λόγο τς λήθειας το Χριστο”, «Γιατί εναι καλύτερα να μην χετε κανέναν καθοδηγητή (πό το να χετε κάποιον πνευματικό - καθοδηγητή κακόδοξο). Πς λοιπόν Παλος λέγει «πείθεσθε στους γουμένους σας κα κάνετε πακοή σ’ατούς»; Παραπάνω μως επε, «τν ποίων να ναλογίζεσθε το (ζηλευτό) ποτέλεσμα τς ζως τους, και να μιμεσθε την Πίστη τους», τότε επε «πείθεσθε στους γουμένους σας κα κάνετε πακοή σ’ατούς».Τ λοιπόν, λέγει, ταν εναι πονηρός, κα δεν θα πεισθομε σ’ατόν; Πονηρς (κακός), πς λέγεις; άν εναι στην Πίστη πονηρός (κακός), πόφυγέ τον κα παραίτησαί τον, χι μόνον ν εναι νθρωπος, λλ κόμα και γγελος να χει κατεβε π’τον ορανό. άν ς προς τα θέματα το βίου εναι πονηρός (κακός), μ περιεργάζεσαι κατακριτικά. Διότι κα τ «μ κρίνετε, να μ κριθτε», γιά θέματα βίου χει επωθε, χι για θέματα Πίστεως». (λλην.Πατρολογία, Σειρά MPG, Τόμος 63,μιλία ΛΔ΄, σελ.231-232)

Και ν κανείς ντιπαραβάλλει το σκεπτικό τι τόσα καλά λεγε μακαριστός ρχιμανδρίτης, και σε λίγα σφαλερά στω και αρετικά που επε τον καταδικάζετε; Θα παντήσουμε με την πόφαση τς 7ης Οκουμενικς Συνόδου: ‘‘μες, ατούς που προσθέτουν φαιρον κάτι μικρό πό την Καθολική (ρθόδοξη) κκλησία, ναθεματίζουμε”.(*) και ς προσέξουν σοι θα προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν τις πλάνες και αρέσεις το μακαριστο, γιατί δια η 7η Οκουμενική, ποφάσισε και το ξς;  ‘‘ποιος δικαιώνει αρεση ς εναι ναθεματισμένος’’. (*) (*πρακτικά Σπ.Μήλια σελ.805, 825, 878, 879)

γιος Μέγας Φώτιος λέγει: ‘‘Σε σα φορον την πίστη και το να παρακλίνει κανείς στω και λίγο, διαπράττει μαρτία θανάσιμη’’. (Μ.Φώτιος πιστολ πρς τν Ρώμης Νικόλαον) (P.G. 102, 604C)

 

πίσης θα το ναφέρουμε τον ριγένη, που πρξε πολυγραφότερος στην ρθόδοξη κκλησία διδάσκαλος (εχε δρύσει θεολογική σχολή στην λεξάνδρεια, με χιλιάδες μαθητες) και κρως σκητικός, λλά δυστυχς γι’ατόν και πολλούς που τον κολούθησαν στις αρέσεις του,  ξέπεσε τς ρθοδόξου πίστεως σε δύο μόνο θέματα και ναθεματίστηκε πό την 5η Οκουμενική Σύνοδο.

  

Γιατί πως ταν χεις μπροστά σου μία λαχταριστή τούρτα και σο πον τι κάποιος σταξε μία σταγόνα δηλητήριο πάνω της, δεν θα τολμήσεις να την γγίξεις, τσι και ταν κάποιος στω και ν λα τα λλα που κηρύττει εναι ρθόδοξα και ποικοδομητικά, μία αρεση να πε δημοσίως και να λλάξει το γράμμα το ρθόδοξο νόημα στην διδασκαλία τς κκλησίας (χωρίς να μετανοήσει), τότε ναθεματίζεται πό τον Κανόνα τς 7ης Οκουμενικς Συνόδου που προαναφέραμε, και ποιος τον κολουθε, χει το διο πιτίμιο.  

Ἡ πρώτη κακοδοξία – αρεση, φορ στο πς θα κριθον ο μη διδαχθέντες το Εαγγέλιο; άν θα σωθον ο αρετικοί και λλόθρησκοι, (δηλ. ο βάπτιστοι), (βλέπε  Videos μιλίες του: https://www.youtube.com/watch?v=3VKYgShXl3k , και :

https://www.youtube.com/watch?v=EN4lkMHfnQc (στην ρχή το Video), που διδάσκει κακοδόξως, τι σοι ζησαν την ποχή το Χριστο κτός τς Παλαιστίνης και οἱ μετά Χριστόν, σοι κουσαν το Εαγγέλιο, θα κριθον με το Εαγγέλιο, και ὃσοι δεν ἂκουσαν το Εὐαγγέλιο, θα κριθοῦν με την συνείδησή τους και τι ατό τάχα το λέει πόστολος Παλος, γιατί πως συμπεραίνει αθαιρέτως, “για σους δεν κουσαν, πς θα τους κρίνει Θεός;”, ν διος Κύριός μας διαβεβαιώνει ξεκάθαρα στην γία Γραφή, στην συνομιλία Του με τον νυκτερινό μαθητή του τον Νικόδημο, τι  άν μη τις γεννηθ  ξ δατος  και  Πνεύματος, ο  δύναται  εσελθεν ες την Βασιλείαν το Θεο (ωάνν. Γ’ 5).

     Το «πιχείρημα» το μακαριστο πατρός, πως και λλων, κληρικν, μοναχν, “θεολόγων” πλν “ρθοδόξων” χριστιανν, εναι τ  β΄κεφ. τς πρς Ρωμαίους πιστολς το γίου ποστόλου Παύλου κα συγκεκριμένα ο στίχοι 9–16, τος ποίους αθαιρέτως ατο ρμηνεύουν ς δθεν, ναφορ στος μετ Χριστν    ουδαίους και θνικούς, προκειμένου ν στηρίξουν τν πλάνη τους! 

Μς λέει γιος πόστολος Παλος στος στίχους ατούς: “Θλψις και στενοχωρία πί πσαν ψυχήν νθρώπου το κατεργαζομένου το κακόν, ουδαίου τε πρτον και λληνος΄ δόξα δ κα τιμ κα ερήνη παντ τ ργαζομέν τ γαθόν,  ουδαί τε πρτον κα΄λληνι· ο γρ στι προσωποληψία παρ Τ Θε. σοι γρ νόμως μαρτον, νόμως κα πολονται· κα σοι ν νόμω μαρτον, δι νόμου κριθήσονται. ο γρ ο κροατα το νόμου δίκαιοι παρ Τ Θε, λλ’ ο ποιητα  το νόμου δικαιωθήσονται. ταν γρ θνη τ μ νόμον χοντα φύσει τ το νόμου ποι, οτοι νόμον μ χοντες αυτος εσι νόμος, οτινες νδείκνυνται το ργον το νόμου γραπτόν ν τας καρδίαις ατν, συμμαρτυρούσης ατν τς συνειδήσεως και μεταξύ λλήλων τν λογισμν κατηγορούντων και πολογουμένων ν μέρ τε κρινε Θεός τα κρυπτά τν νθρώπων κατά το εαγγέλιόν μου διά ησο Χριστο.” (Ρωμ.Β΄9-16).

Χαρακτηριστικ, ν μ κα ποπτο, στος  προαναφερθέντες “φιλοσόφους θεολογοντες” (πως τους χαρακτηρίζει Μακαριστός, π.Θεόκλητος Διονυσιάτης), εναι τ τι δν παραπέμπει κανείς τους σ κάποιον γιο στω ναγνωρισμένο λόγιο ρμηνευτ τς γίας Γραφς γι ν στηρίξουν τ λεγόμενά τους !!!   μες μως, ο ρθόδοξοι, γνωρίζουμε πολ καλ πς εναι ξαιρετικ πικίνδυνο τ ν ρμηνεύουμε μόνοι μας τς γιες Γραφές.

ξάλλου, ζομε στν 21ο  αώνα το Χριστιανισμο κα χουμε πολλος γίους κα ναρέτους, λόγιους ρμηνευτς ν μελετήσουμε.  Γι΄ατν λοιπν τν λόγο, καλ εναι ν δομε κατ΄ρχς, πς ρμηνεύει τος, παρεξηγημένους ατος, στίχους γ.ωάννης Χρυσόστομος, ποος κατ τν παράδοση τς ρθοδόξου κκλησίας μας, εναι μόνος πού ρμήνευσε τς πιστολς το γίου  ποστόλου  Παύλου  καθ΄παγόρευση το δίου το ποστόλου: Μετάφραση: “Ποιόν ‘Ιουδαον δ λέγει, για ποιούς εδωλολάτρες μιλε; Γι’ ατούς πού ζησαν πρό τς παρουσίας το Χριστο. Διότι δεν φθασε κόμα λόγος (το ποστόλου) στους χρόνους τς χάριτος, λλά κόμη σχολεται με τους παραπάνω χρόνους (τους πρό Χριστο)” (P.G.60 σελ.426 γ΄).

Κατ τν γιο ωάννη τν Χρυσόστομο λοιπόν, πόστολος τν θνν κα δρυτς τς κκλησίας μας, ννοε τος πρ Χριστο ουδαίους κα θνικος κα χι τος μετ !

Ποις λοιπν χει δίκιο; Ο προαναφερθέντες θεολόγοι, Χρυσορήμων; σφαλς γιος ωάννης Χρυσόστομος, μλλον επεν, ποκαλύψας σ’ατόν, τν ρμηνεία τς πρς Ρωμαίους πιστολς του, πόστολος Παλος.

Και πλθος γίων πιβεβαιώνουν λλωστε το διο, (τι δεν σώζονται ο βάπτιστοι, αρετικοί λλόθρησκοι), ετε κουσαν το Εαγγέλιο, ετε δεν το κουσαν, πως γιος θανάσιος Μέγας:

Πρός ντίοχον, ρωταποκρίσεις

ρώτηση ρα΄(101): Mετάφραση: πειδ μερικο κα ουδαοι κα λληνες (εiδωλολάτρες) πολλς φορς κάνουν καλ ργα, ραγε γι’ατ εσέρχονται στν Βασιλεία τν Ορανν, τί πρέπει ν σκεπτόμαστε γι’ ατούς;”

πόκρισις:  Mετάφραση:  πειδ Κύριος επε στν Νικόδημο (τν νυκτεριν μαθητή Του):  «Σ βεβαιώνω τι, ἐὰν κάποιος δν γεννηθε (ναγεννηθε) μ νερ κα γιο Πνεμα, δν θ μπε στν Βασιλεία τν Ορανν», εναι πασιφανές, τι κανες βάπτιστος δν θ μπε σ’ατήν. Ατ πρέπει ν σκέπτεσθε γι τος πίστους πού κάνουν καλ ργα` γιατί μ τν εημερία τους σ’ατν τν ζω παίρνουν τν μισθό τους, γιατί στν  μέλλοντα  αώνα  θ  κολάζονται  λαφρότερα  π τος πόλοιπους πιστους  πού δν καναν κανένα καλ ργο. Ἐὰν δ χει γραφε τι «Δόξα και τιμ κα ερήνη στν καθένα πού ργάζεται τ γαθό, ουδαο πρτα κα λληνα (εδωλολάτρη)», μ πορήσεις, γιατί πόστολος επε ατά, γι σους ζησαν στν περίοδο πρ τς α’ παρουσίας το Χριστο στν κόσμο”.

πόστολος Πέτρος προειδοποιε: μετάφραση: «Γι’ατό, γαπητο, περιμένοντας ατά φροντίσετε, για να βρεθετε πέναντί Του, κηλίδωτοι κα ψογοι ν ερν. Κα τν μακροθυμα το Κυρίου μας, να θεωρετε σωτηρία, πως κα γαπητς μας δελφς Παλος σς γραψε, με τν σοφα που το δόθηκε,  πως κα σε λες τις πιστολές, μιλντες σ’ατές γι’ατά τα θέματα, στις ποες πάρχουν μερικά   δυσνητα, τά ποα ο μαθες κα στρικτοι διαστρεβλώνουν πως κα τις λοιπές γραφές με ποτέλεσμα την δική τους καταστροφή. λλά σες μως, γαπητο, καθώς εστε προειδοποιημένοι, να προφυλάσσεσθε, για να μὴ παρασυρθεῖτε στην πλάνῃ τῶν διεστραμμένων ἀνθρώπων και χάσετε το στήριγμά σας». (Β’Πέτρου Γ’14-17)

σιος ωάννης Σιναϊτης - τς Κλίμακος (ΣΤ’αών) : «ς ξένους κα χθρούς του Θεο, θ ννοήσουμε σους εναι βάπτιστοι δν χουν ρθ πίστη» (Ὁσ.Ἰωάννη Σιναΐτη, περὶ ἀποταγῆς β΄).

πίσης γιος Γρηγόριος Παλαμς, γιος Κύριλλος εροσολύμων, γιος Κοσμς Ατωλός, γιος γνάτιος Μπριατζιανίνωφ, γιος Νεομάρτυς Δανιήλ Σισόγεφ, και λλοι γιοι και σύγχρονοι γιασμένοι Γέροντες πως π. Δανιήλ Κατουνακιώτης, γιασμένος Γέροντας Παϊσιος γιορείτης κ.. βεβαιώνουν τι δεν σώζονται ο βάπτιστοι, αρετικοί λλόθρησκοι (βλέπε σχετική μελέτη – κείμενα, σε πολλά μέρη, στο στολόγιο: maxomaiyperpistews.blogspot.com με τίτλο: «Μπορον ραγε ο λλόθρησκοι κα ο αρετικο ν σωθον; Ποιά εναι ρθόδοξη διδασκαλία;»  Το Α’ μέρος στην στοσελίδα: https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/10/1.html )

  Ἡ δεύτερη κακοδοξία το μακαριστο θανασίου, που κούγεται μέσως μετά το 30΄ λεπτό το δίου ατο προαναφερθέντος Video,  πατήρ ναφέρεται στους φορκισμούς ( ξορκισμούς) που διαβάζονται πρίν την κολουθία το Βαπτίσματος, λέει κακοδόξως ὃτι ἐξορκίζονται οἱ δαίμονες που βρίσκονται στο νερό τῆς κολυμβύθρας, ν λήθεια εναι τι ο φορκισμοί ατοί καταφέρονται ναντίον τν δαιμόνων που μφολεύουν στην ψυχή το μέλλοντος να βαπτισθε μετά πό λίγο, και εναι βάπτιστος κόμη. (βλεπε εδικά στον Γ’ φορκισμό που ναφέρεται πί λέξη: «Κα μφυσ ατ τ) τρίτον ερεύς κα σφραγίζει τ μέτωπον ατοτς) και τ στόμα, κα τ στθος, λέγων· ξέλασον π’ ατο (ατς) πν πονηρν κα κάθαρτον πνεμα, κεκρυμμένον κα μφωλεον ατο (ατς)  τ καρδί (κα λέγει τοτο κ γ')».

λλη εναι εχή που διαβάζει ερέας για να φυγαδεύσει τα δαιμόνια πό το νερό τς κολυμβύθρας, και διαβάζεται κατά την κολουθία το γίου Βαπτίσματος και χι κατά την κολουθία τς Κατηχήσεως, που διαβάζονται ο φορκισμοί.

 Ἡ τρίτη κακοδοξία (αρεση) το μακαριστο θανασίου Μυτιληναίου, εναι τι διδάσκει σε κήρυγμα (δημοσίως), ὃτι τα ἒμβρυα που σκοτώνονται σε ἐκτρώσεις, θα σωθοῦν, κατ’οκονομία το Θεο, άντίθετα πό τους προαναφερθέντες λόγους το Χριστο και τν γίων (βλέπε Videottps://www.youtube.com/watch?v=hlCDtrauY-M

Βλέπε και την ρθόδοξη πάντηση το γιασμένου Γέροντος Παϊσίου το γιορείτου με το ραμα που το δειξε Θεός, τι τα κτρωθέντα μβρυα κολάζονται, στην στοσελίδα: https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/11/6.html

Ἡ τέταρτη κακοδοξία το μακαριστο πίσης σε κήρυγμά του (πάλι δημοσίως), εναι τι θεωρεῖ ὡς αὐτοκτονία!!!, την ρωϊκή, θυσιαστική και ἁγιασμένη πράξη τῶν Σουλιωτισσῶν που πεσαν στον γκρεμό για να μη τιμαστον ατές ο διες πό τους Τούρκους, και για να σώσουν τον αυτό τους και τα παιδιά τους πό τον ξισλαμισμό, και τις θυγατέρες των πό τα χαρέμια (= πορνεα) τν γάδων πασάδων τν θωμανν καθώς και την  ρωϊκή, θυσιαστική και γιασμένη πράξη το γουμένου τς . Μονς ρκαδίου Συμεών στην Κρήτη, που βαλε φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και νατίναξε το Μοναστρι και τους γκλειστους λληνες νδρες, γυνακες και παιδιά, καθώς και τους Τούρκους που μόλις εχαν μπε μέσα στο Μοναστρι, για τους διους λόγους που προαναφέραμε για τις Σουλιώτισσες. (βλέπε στην ρχή το Video: https://www.youtube.com/watch?v=sVgZD587uqg

Προς πιβεβαίωση τούτου, τι δηλαδή ταν ατή τους νέργεια γιασμένη και χι ατοκτονία, παραθέτουμε το πόσπασμα πό το Συναξάρι τν γίων Μαρτύρων Γυναικν, Δομνίνης και τν δύο ατς θυγατέρων Βερίνης και Προσδόκης, ο ποες τελειώθησαν με παρόμοιο τρόπο, και κριβς ατή τους νέργεια θεωρήθηκε Μαρτύριο πό την κκλησία και γιοκατατάχθηκαν ς Μάρτυρες, τν ποίων την μνήμη ορτάζει γία ρθόδοξη κκλησία στις 4 κτωβρίου: “…ατές, φο κατάφεραν να ξεφύγουν πό τους στρατιώτες (που τις εχαν συλλάβει και τις συνόδευαν), τη στιγμή που ατοί τρωγαν και σαν μεθυσμένοι, φο καναν σύντομη προσευχή, μπκαν στο κοντινό ποτάμι και φέθησαν στο ρεμα το ποταμο, και τσι τελειώθησαν με τον πνιγμό τους στα νερά”.

πίσης και γία Πελαγία παρθένος τς ποίας την μνήμη ορτάζει γία ρθόδοξοςκκλησία στις 8 κτωβρίου. Διαβάζουμε στο Συναξάρι της: «Ατη καταγόταν π την ντιόχεια τς Συρίας, πό νδοξο γένος. φο μαθε δε ρχοντας τς πόλεως κείνης, τι εναι  χριστιανή, στειλε στρατιώτες να την συλλάβουν. δέ, γία φο το μαθε ατό, ζήτησε για λίγο να περιμένουν΄ φο λοιπόν ατοί τς το πέτρεψαν, φο στάθηκε προς νατολάς, στον τόπο που συνήθιζε να προσεύχεται, φο σήκωσε τα χέρια της και τα μάτια της βλέπουσα στον ορανό, προσευχόταν πί πολύ προς τον Θεόν, να  μη παραδοθ στους στρατιταις, (που προφανς θα την τίμαζαν), λλά να πέλθη προς Ατόν γνή και ερεο μωμο. Ατά φο επε και φο φόρεσε σεμνά νδύματα, γκρέμισε τον αυτό της (πέφτοντας πό ψους), και με ατόν τον τρόπο, παρέδωσε το πνεμα της στον Κύριο».

Και δεν εναι μόνο ατές ο γίες! Στο Συναξάρι τς γίας Δροσίδος κόρης το Ατοκράτορα τς Ρώμης Τραϊανο (διώκτη τν Χριστιανν) πού τιμται στις 22 Μαϊου, ναφέρεται τι: « εδωλολάτρης πατέρας της, βγαλε διαταγή να ναφθον δύο κλίβανοι στα δο κρα τς πόλεως, και να συντηρονται καθημερινς ναμμένοι συνέχεια. Και νάρτησε πιγραφή στους κλιβάνους που γραφαν: νδρες Γαλιλλαοι, που προσκυντε τον σταυρωμένο παλλάξτε τους αυτούς σας πό περισσότερα βασανιστήρια, και μς πό τους κόπους (να σς βασανίζουμε). Και καθένας πό σς ρίχνει τον αυτό του σε ποιον κλίβανο πιθυμε”. Ατό το πρόσταγμα φο κουσε δούλη το Θεο Δροσίδα, και μαθε τι κάθε νας τν Χριστιανν, με πόθο στον Χριστό και πίστη, ρίχνουν τους αυτούς των στους κλιβάνους, φο νέτεινε το βλέμμα της στους ορανούς, επε· Δέσποτα Κύριε ησο Χριστέ, Υέ το Θεο, άν εναι το θέλημά σου να σωθ, και να ξεφύγω πό την μανιώδη θρησκεία το Τραϊανο το πατρός μου, Σύ να συνεργήσεις να παλλαγ πό τον νυμφνα το δριανο το μνηστήρα μου το δυσσεβή, και να νεβ στον Ορανό, που βρίσκονται ο 5 Κανονικές (Μοναχές συνασκήτριες τς Δροσίδος), που με δήγησαν στον φόβο Σου· να κοιμήσεις δε με βαρύ πνο τους φύλακές μου, για να μπορέσω να διαφύγω”. Aτά φο επε, και φο ξεντύθηκε τα Βασιλικά νδύματα, βγκε χωρίς να κάνει τον παραμικρό θόρυβο, χωρίς να την ντιληφθε κανείς. Κατευθυνόμενη δε να ρίξει τον αυτό της σε ναν πό τους κλιβάνους, σκέφθηκε: “Πς πηγαίνω στον Θεό, ν δεν χω νδυμα γάμου;…….” Και βαπτίστηκε μόνη της (φο βρκε καθ’δόν ναν καμαροειδή λάκκο με νερό), ες το νομα το Πατρός και το Υο και το γίου Πνεύματος. Και φο φύλαξε τον αυτόν της πτά μέρες, τρεφόταν με τροφή γγελική……Την δε γδόη μέρα, φο προσευχήθηκε,…. ξεδήμησε προς Κύριον».

Μήπως ο Χριστιανοί που ριχναν τους αυτούς των  στο ναμμένο καμίνι ατοκτονοσαν και  κολάζονταν;

Βλέπουμε λοιπόν τι κκλησία τιμ και ορτάζει ς Μάρτυρες ατούς που θυσιάζουν την ζωή τους για να μην μιανθον πό τους πίστους, μωαμεθανούς εδωλολάτρες, αρετικούς και δεν διαφέρει σε τίποτα περίπτωσή τους πό τις γιασμένες Γυνακες τις Σουλιώτισσες, και τους λληνες τς .Μονς ρκαδίου,  παρά μόνο στον τρόπο το μαρτυρίου, για τους διους λόγους, για να μην τιμαστον και λλαξοπιστήσουν ο διοι (ες) και τα παιδιά τους. 

πίσης και στο Συναξάρι τν γίων Μακκαβαίων, τν πρό Χριστο Μαρτύρων, διαβάζουμε: «…..ξοργισμένος τότε ντίοχος, με τροχούς, φωτιά και κόντια, ναν-ναν τους σκότωσε λους. ταν εδε ατό η μητέρα τους Σολομονή, ρίχτηκε μόνη της στη φωτιά και τσι λοι μαζί πήραν το στεφάνι το μαρτυρίου».

        Κατά τον π. θανάσιο, γία Σολομονή, και ο πόλοιποι γιοι Μάρτυρες που προαναφέραμε,  χι μόνο δεν εναι γιοι, λλάφοῦ ατοκτόνησαν πως σχυρίζεται,  κατά συνέπεια κολάστηκαν!!!

Ἡ πέμπτη κακοδοξία το μακαριστο θανασίου Μυτιληναίου, πίσης σε κήρυγμά του, κατά το ποο (να πό σειρά πολλν κηρυγμάτων του, πάλι δημοσίως) προσπαθε να ρμηνεύσει το Προφητικό Βιβλίο τς ποκαλύψεως (πργμα που δεν πετόλμησαν οτε μεγάλοι γιοι διδάσκαλοι τς κκλησίας παρά λάχιστοι, σε μόνο λίγα σημεα ατς), εναι τι ἀπορρίπτει (χωρίς ποδείξεις) τις Προφητεῖες πολλῶν Ἁγίων τς παγκόσμιας ρθοδοξίας (περί τους 90 Προφτες κατά τον “Μόρφου”(*) που χει κάνει ρευνα περί ατο), ς νόθες τάχα και μβόλιμες, ο ποες μιλον περί τῆς ἀναλαμπῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, μετά τον Γενικό παγκόσμιο Πόλεμο και την φοβερή πενα στην λλάδα, και πρίν την μφάνιση το ντιχρίστου και ντάσσεται στους λεγομένους προφητειο-μηδενιστές, που βλασφημον το γιο Πνεμα που φώτισε τους γίους να γράψουν αὐτές τις Προφητεες. Βλέπε το σχετικό Video ὃπου μιλάει ὁ μακαριστός :  https://www.youtube.com/watch?v=JP6KImJqGmU  

Βλέπε σχετική νάρτηση-πάντηση κατά τν προφητειο-μηδενιστν  στην  στοσελίδα:  https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html

 Και ἡ ἓκτη κακοδοξία του εναι, ατό κριβς που κάνει μακαριστός πατήρ πως συνάγεται πό σες κακοδοξίες του κτέθηκαν παραπάνω, δηλαδή που προσπαθε να ρμηνεύσει πό μόνος του τις γιες Γραφές χωρίς να λαμβάνει π’ψιν του την διδασκαλία τν γίων και τν Προφητν, που ρμηνεύουν τα δια θέματα με τα ποα και ατός καταγίνεται, ἐντάσσεται στην λεγόμενη “μεταπατερική Θεολογία”, που εναι αρεση και μάλιστα σύγχρονη τν παναιρετικν οκουμενιστν, ο ποοι χουν πό δεκαετίες τώρα, δρύσει και την βλάσφημη σχετική “καδημία μεταπατερικς θεολογίας” στον Βόλο.

Προσοχή δ, δεν λέμε σε καμμία περίπτωση τι μακαριστός ρχιμανδρίτης ταν οκουμενιστής, λλά μλλον χωρίς να το καταλαβαίνει κανε ατά, που και ο σύγχρονοι “μεταπατερικοί θεολόγοι” πράττουν.

λπίζοντες τι δεν θα πάρχουν και λλες κακοδοξίες, πλάνες αρέσεις στα κηρύγματα το μακαριστο ρχιμανδρίτου, ναρτήσαμε ατό το κείμενο για να λάβουν γνώση ο πολυπληθες κροατές τν κηρυγμάτων του, ατές τις ποκλίσεις του πό την ρθόδοξη κκλησιολογία, στε να μη τις δέχονται ς γιαίνουσα διδασκαλία τς ρθοδόξου κκλησίας και να τις πορρίπτουν, στε να μην κριθον και ατοί ς βλάσφημοι, κακόδοξοι και αρετικοί κατά την α’ κρίση Το Χριστο, ταν θα ναχωρήσει ψυχή τους για τους Ορανούς, και βεβαίως κατά την β’ Παρουσία το Κυρίου, που θα κριθομε παντες με δικαιοσύνη. 

ρχου Κύριε !  μήν Γένοιτο. 

 

(*)   Αὐτό δεν σημαίνει ὃτι συμφωνοῦμε με τον "Μόρφου"  σε ἂλλα θέματα πιστεως και μάλιστα στο ὃτι ὂχι μόνο δεν ἀποτειχίστηκε και μνημονεύει τους παναιρετικούς, ψευδοεπισκόπους ἐδῶ και 4,5 περίπου χρόνια, ἀλλά παρασύρει και κρατάει στην παναίρεση τον ἀγνοοῦντα λαό και χάνονται ψυχές στην κόλαση.

 

Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος τῆς Μόσχας (1666-7) καί ἀναίρεση συκοφαντιῶν τοῦ π. Εὐφροσύνου Σαββαϊτου. (Νεκταρίου Μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθου)

      Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος τῆς Μόσχας (1666-7) καί ἀναίρεση συκοφαντιῶν τοῦ π. Εὐφροσύνου Σαββαϊτου. Νεκταρίου Μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθο...