Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

054 26/7/2021 Το σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ και τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς προσευχῆς, εἶναι ἰκανά να σκοτώσουν μικρόβια.

 

Το σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ και τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς προσευχῆς, εἶναι ἰκανά να σκοτώσουν μικρόβια και να μεταβάλουν τις ὀπτικές ἰδιότητες τοῦ νεροῦ.
 

Σήμερα εἶναι ὂχι μόνο ἐπιτακτική ἀνάγκη, ἂλλά ζήτημα ζωῆς και θανάτου,  να Σταυρώνουμε (οἱ μη μπολιασμένοι), ὂχι μόνο τα τρόφιμα και το νερό που πίνουμε με το κανονικό σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, και τον ἑαυτό μας, λέγοντας και την σύντομη προσευχή, ἀλλά και τους κοντινούς μας εἲτε μπολιασμένους εἲτε ὂχι, για να προφυλαχτοῦμε (με την δύναμή του Τιμίου Σταυροῦ), ἀπό τις τοξικές πρωτεϊνικές ἀκίδες τις ὁποῖες, ἐκπέμπει και ἒξω ἀπό το σῶμα του   ὁ μπολιασμένος και προκαλοῦν τον θάνατο στον ἲδιο και στους γύρω του.

Βλέπε σχετικά Videos,  ὃπου ὁμιλοῦν περί αὐτῶν, ὁ παγκοσμίου φήμης Γερμανοταϋλανδός ἰολόγος  Shoucharit Bagdi, ὁ Νομπελίστας Γάλλος Μοντανιέ και ἂλλοι φημισμένοι γιατροί (και δεν εἶναι οἱ μόνοι που ὁμιλοῦν περί αὐτῶν στο διαδίκτυο, ἀλλά πλῆθος ἒντιμοι ἀντισυστημικοί ἐπιστήμονες):

https://www.youtube.com/watch?v=wmtLDRrZgUY

και: https://www.youtube.com/watch?v=-6LjEXxj3CU

και: https://www.youtube.com/watch?v=U3c_1VNvyyo

Ἐπίσης βλέπε: https://www.brighteon.com/3294ce2a-2d9f-4095-a717-45c7bc3b4a7b

και:  https://newtube.app/fake_pandemic/XTXu8Pf?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_91a53bcd415f0077524d2e99a1019292af17749c-1626708771-0-gqNtZGzNAiKjcnBszQii

και: https://www.youtube.com/watch?v=7OPIgTKKTh4

=============================================================

 Το κείμενο ἀπό:  imdleo.gr:

News  Μόσχα 17 Μαρτίου 2006.

Εἰδησεογραφικό Πρακτορεῖο Iηterfax

 

Το σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ και τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς προσευχῆς, εἶναι ἰκανά να σκοτώσουν μικρόβια και να μεταβάλουν τις ὀπτικές ἰδιότητες τοῦ νεροῦ.

 

Μιά μελέτη.

 

Ἐπιστήμονες ἒχουν ἀποδείξει πειραματικά τις θαυματουργικές ἰδιότητες τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ και τῆς προσευχῆς.

 

«Εἶναι διαπιστωμένο ὃτι ἡ συνήθεια τοῦ Ὀρθοδόξου να κάνει το σημεῖο τοῦ Σταυροῦ πάνω ἀπό το φαγητό και το ποτό πρίν το γεῦμα, ἒχει ἓνα προφανές μυστικό νόημα. Πίσω ἀπό αὐτό παραμένει ἡ πρακτική χρησιμότητα.

Ἡ τροφή κυριολεκτικά καθαρίζεται μέσα σε μια στιγμή.

Αὐτό εἶναι ἓνα μεγάλο θαῦμα που κυριολεκτικά συμβαίνει κάθε ἡμέρα», εἶπε ἡ φυσικός Angelina Malakhovskaya που προσκλήθηκε ἀπό την ἐφημερίδα Zhizn την Παρασκευή.

Ἡ φυσικός Angelina ἒχει μελετήσει τη δύναμη τοῦ σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ με την εὐλογία τῆς (τότε ἀκόμα *1) Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, για 10 περίπου χρόνια.  

Ἒχει διεξάγει ἓνα μεγάλο ἀριθμό πειραμάτων που ἒχει ἐπανειλημμένα ἐπαληθευθεῖ πρίν τα ἀποτελέσματά τους ἒρθουν στη δημοσιότητα.  Εἰδικότερα ἒχει ἀνακαλύψει τις ἀπαράμιλλες βακτηριοκτόνες ἰδιότητες τοῦ νεροῦ μετά την εὐλογία του ἀπό μια Ὀρθόδοξη προσευχή και το σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Ἡ μελέτη ἐπίσης ἀποκάλυψε μια νέα ἐνωρίτερα ἂγνωστη ἰδιότητα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ να μετασχηματίζει τη δομή τοῦ ὓδατος αὐξάνοντας ἀξιοσημείωτα την ὀπτική του πυκνότητα στην περιοχή τοῦ φάσματος ὑπεριώδους ἀκτινοβολίας, γράφει ἡ ἐφημερίδα.

Οἱ ἐπιστήμονες ἒχουν ἐπαληθεύσει την δύναμη τῆς δράσης τῆς Κυριακῆς προσευχῆς  (Πάτερ ἡμῶν…) και τοῦ Ὀρθοδόξου σημείου τοῦ Σταυροῦ στα παθογενῆ βακτήρια.

Δείγματα νεροῦ ἀπό διάφορες δεξαμενές (πηγάδια, ποταμούς, λίμνες) πάρθηκαν για ἒρευνα.  Ὃλα τα δείγματα εἶχαν goldish staphylococcus, ἓνα κολοβακτηρίδιο. Ἀποδείχθηκε ἐν τούτοις, ὃτι ἂν ἡ Κυριακή προσευχή λεχθεῖ και το σημεῖο τοῦ Σταροῦ γίνει ἐπάνω τους, ὁ ἀριθμός τῶν βλαβερῶν βακτηριδίων θα μειωθεῖ ἑπτά, δέκα ἑκατό, ἀκόμη και πάνω ἀπό 1000 φορές.  

Τα πειράματα ἒγιναν με τέτοιο τρόπο, ὣστε να ἀποκλείουν και την ἐλάχιστη πιθανή νοητική ἐπιρροή. Ἡ προσευχή εἰπωθηκε και ἀπό πιστούς και ἀπό ἀπίστους, ἀλλά ὁ ἀριθμός τῶν παθογόνων βακτηρίων σε διάφορα περιβάλλοντα με διαφορετικές ὁμάδες βακτηρίων ἀκόμη και τότε μειώθηκε, συγκρινόμενος με τα πρότυπα ἀναφορᾶς.

 

Οἱ ἐπιστήμονες ἀπέδειξαν ἐπίσης την εὐεργετική ἐπίδραση που ἡ προσευχή και το σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ἒχουν πάνω στους ἀνθρώπους.

 Ὃλοι οἱ συμμετέχοντες στα πειράματα εἶχαν την πίεση τοῦ αἷματός τους να τείνει να σταθεροποιηθεῖ, και τους αἱματικούς δείκτες βελτιωμένους. Κατά τρόπο ἐντυπωσιακό, οἱ δείκτες ἂλλαζαν προς την ἲαση που χρειαζόταν. Στους ὑποτασικούς ἡ αἱματική τους πίεση ἀνέβηκε, ἐνῶ στους ὑπερτασικούς κατέβηκε.

Ἐπίσης παρατηρήθηκε ὅτι τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ἐὰν γίνεται πρόχειρα, μὲ τὰ τρία δάχτυλα βαλμένα μαζὶ ἀπρόσεκτα ἢ τοποθετούμενα ἐκτός των ἀπαραιτήτων σημείων (στὸ μέσο τοῦ κούτελου, καὶ στὰ κοιλώματα κάτω ἀπὸ τὸ δεξὶ καὶ ἀριστερὸ ὦμο), τὸ θετικὸ ἀποτέλεσμα ἦταν πολὺ πιὸ ἀδύνατο ἢ ἀπουσίαζε ἐντελῶς.

http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=1173 

Ἀπόδοση στα Ἑλληνικά ὑπό Λεοντίου Μοναχοῦ Διονυσιάτου

 

Ἔτσι γίνεται κατανοητό το ἀναλλοίωτο τοῦ Ἁγιασμοῦ, τὸ ἀνέβασμα τοῦ ζυμαριοῦ ἀπὸ τὰ σταυρολούλουδα (λουλούδια τοῦ Ἐπιταφίου), ἡ διατήρηση φρέσκου τοῦ Πασχαλιάτικου αὐγοῦ μέχρι τὸν ἑπόμενο χρόνο, ὅταν τοποθετεῖται στὸ εἰκονοστάσι κλπ. Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει φόβο ἀπὸ τὴν ἔρευνα. Ἀντίθετα ἢ ἒρευνα ἐπιβεβαιώνει τὶς θέσεις της.

 Ἀρκεῖ νὰ μὴν ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν ἀληθινή, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία…

Ὁ ἰσαπόστολος Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς (1714-1779) ἔλεγε μεταξὺ ἄλλων: «Καὶ ὅποιος τὸν κάμνει τὸν Σταυρόν, ποτέ δὲν ἔχει ζημίαν, ἀλλὰ τὸν φυλάγει ἀπὸ κάθε λογῆς φαρμακερὸν πράγμα καὶ ἀπὸ κάθε δαιμονικὴν πείραξιν. Καὶ ὁ ἄνθρωπος νὰ τὸν ἔχει σημαδεμένον ἀπάνω του. Νὰ ἀνταμώσει τὰ τρία δάκτυλα τῆς δεξιᾶς χειρός του καὶ νὰ τὰ βάλει πρώτον εἰς τὸ μέτωπον, εἴτα εἰς τὸν ὀμφαλόν, ἔπειτα εἰς τὸ δεξιὸν βυζίον, ὕστερα εἰς τὸ ζερβὶ βυζίον καὶ νὰ σκύπτει ἕως χαμηλὰ καὶ πάλιν νὰ σηκώνεται. Καὶ ὁ Σταυρός, ἀδελφοί μου, πὼς εἶναι, μάθετε»:  «Ὅταν βάνωμεν τὸ χέρι μας εἰς τὸ κεφάλι, φανερώνει ὁ Θεός, ὅπου ἦταν εἰς τὸν Οὐρανόν. Καὶ ὅταν τὸ βάλωμεν εἰς τὸν ὀμφαλόν, φανερώνει πὼς ἐκατέβη εἰς τὴν γῆν καὶ ἐσαρκώθη. Καὶ ὅταν τὸ βάνωμεν εἰς τὸ δεξιὸν μέρος ἄνωθεν τοῦ βιζιοῦ, φανερώνει πὼς εἶναι δίκαιος καὶ ἀθάνατος καὶ θέλει βάλει τοὺς δικαίους στὰ δεξιά Του μέρη. Καὶ ὅταν βάλωμεν εἰς τὸ ζερβιὸν μέρος, φανερώνει πὼς θέλει κρίνει ὅλα τά ἔθνη καὶ θέλουν στέκονται εἰς τὸ ζερβιὸν (ἀριστερόν) Του μέρος καὶ νὰ τοὺς βάλει εἰς τὴν κόλασιν. Καὶ ὅπου κινήσει νὰ πηγαίνει ὁ ἄνθρωπος, πρώτον νὰ κάμει τὸν Σταυρὸν καὶ νὰ λέγει τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με».

Ἢ εἰς τὸ παζάρι κινᾶς ἢ εἰς τὸ χωράφι ἢ εἰς τὸ ἀμπέλι ἢ ὅταν φάγης ψωμὶ ἢ ὅταν πίνεις κρασὶ ἢ νερὸ ἢ ὀπωρικὸ ἢ ὅταν κοιμηθεῖς, νὰ προσκυνήσεις τὸν Θεό, νὰ σταυρώνεις καὶ τὸ σῶμα σου καὶ ὕστερα νὰ πλαγιάσεις. Νὰ κοιμηθεῖς, κὰί θέλεις σηκωθεῖ τὸ πρωΐ γερὸς καὶ χαρούμενος. Ὅθεν, ἀδελφοί μου, τὸ καταλάβετε καὶ τὸ ἠξεύρετε ὅλοι σας». (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Αὐγ. Καντιώτη μητροπολίτου Φλωρίνης, Ἀθῆναι 1999)

Από τὴν Καινὴ Διαθήκη:  Σταυρὸν ὀνομάζει ὁ Σωτὴρ καὶ τὶς δοκιμασίες τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν: «Καὶ ὅποιος δὲν λαμβάνει τὸν σταυρό του καὶ δὲν ἀκολουθεῖ πίσω Μου, δὲν εἶναι ἄξιός Μου» (Ματθ. Ι-38) Καὶ ὅποιος δὲν ἀκολουθεῖ τὸν Σωτήρα μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, κάνοντας ὑπακοὴ στὸ θέλιμά Του καὶ σηκώνοντας τὸ σταυρό του, ὁδεύει στὴν ἀπώλεια:

«Διότι πολλοὶ περιπατοῦν, γιὰ τοὺς ὁποίους πολλὲς φορὲς σᾶς ἔλεγα, τώρα δὲ καὶ κλαίγοντας σᾶς λέγω, τοὺς ἐχθρούς τοῦ Σταυροῦ Τοῦ Χριστοῦ, τῶν ὁποίων τὸ τέλος εἶναι ἀπώλεια, γιὰ τοὺς ὁποίους Θεὸς εἶναι ἡ κοιλιά τους καὶ ἡ δόξα (τὰ κατορθώματά τους) ἐκεῖ ποὺ ἔπρεπε νὰ ντρέπονται, οἱ φρονοῦντες τὰ ἐπίγεια»! (Φιλιπ. Γ 18-19)

Πρέπει νὰ κηρύσσεται ἡ χάρη τοῦ Σταυροῦ, παρ’ ὅλο ποὺ σκανδαλίζει τοὺς ἀπίστους, καὶ γι’ αὐτὸ μπορεῖ νὰ μᾶς διώκουν, ὅπως τὸν Ἀπόστολο Παῦλο: «Ἐγὼ δὲ ἀδελφοί, ἂν ἀκόμη τὴν περιτομὴ κηρύσσω, γιατί πλέον δώκομαι; Ἐφ’ ὅσον καταργήθηκε τὸ σκάνδαλο τοῦ σταυροῦ;» (Γαλ Ε’ 11)

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «….Ὁ Ἀδὰμ διὰ τοῦ ξύλου τῆς βρώσεως κατεκρίθη, καὶ ὁ νέος Ἀδὰμ Χριστὸς ὁ Θεὸς ἠμῶν διὰ τοῦ ξύλου τοῦ Σταυροῦ ἠμᾶς ἐνίσχυσε. Καὶ ἐπληρώθη ὁ λόγος τοῦ προφήτου λέγοντος` «Ἔδωκας τοῖς φοβουμένοις Σε σημείωσιν τοῦ φυγεῖν ἀπὸ προσώπου τόξου. Σημεῖον ὁ Σταυρὸς ἐν μετώπῳ καὶ χειρὶ τοῦ πιστοῦ, τόξον δὲ ἡ πλάνη, τοξότης ὁ διάβολος, βέλη οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, πληγαὶ αἳ ἁμαρτίαι. Δεῦτε οἱ πιστοὶ ἀπολαύσωμεν τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ἀχράντου Σταυροῦ». (Λόγος εἰς τὴν προσκύνησιν τοῦ τιμίου ξύλου)

imdleo.gr

 

(τότε ἀκόμα *1)   Βλέπε: https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/06/blog-post_23.html 

και: https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/05/blog-post_12.html

και: https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/06/blog-post_98.html

και:  Μέρος 1ον (ἀπό 4): “Τι λέγουν ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Ἃγιοι Πατέρες γιά τήν ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τούς αἱρετικούς” (μετά σχολίων).

https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/03/kai-2016.html

Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος τῆς Μόσχας (1666-7) καί ἀναίρεση συκοφαντιῶν τοῦ π. Εὐφροσύνου Σαββαϊτου. (Νεκταρίου Μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθου)

      Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος τῆς Μόσχας (1666-7) καί ἀναίρεση συκοφαντιῶν τοῦ π. Εὐφροσύνου Σαββαϊτου. Νεκταρίου Μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθο...