Κυριακή 17 Μαρτίου 2024

Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος τῆς Μόσχας (1666-7) καί ἀναίρεση συκοφαντιῶν τοῦ π. Εὐφροσύνου Σαββαϊτου. (Νεκταρίου Μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθου)

 

 

 

Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος τῆς Μόσχας (1666-7) καί ἀναίρεση συκοφαντιῶν τοῦ π. Εὐφροσύνου Σαββαϊτου.

Νεκταρίου Μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθου

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β’ΜΕΡΟΥΣ

Ἡ ἀφορμή αὐτοῦ τοῦ ἂρθρου,  στάθηκε ἓνα κήρυγμα τοῦ π. Εὐφροσύνου Σαββαϊτη που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο σε Video με τίτλο: Ιερομόναχος π. Ευφρόσυνος Σαββαΐτης: Κήρυγμα 13/8/2023 (Ἁγ. Μαξίμου Ομολογητοῦ)  (ἀπό 31:00 και μετά, μέχρι τέλος)https://www.youtube.com/watch?v=ikOfKGdrRTA&t=3167s   που ἀποτελεῖ ἓνα παραλήρημα γεμᾶτο ἀπό ἐπαναλαμβανόμενα ψεύδη  και συκοφαντίες ἐναντίον μου, τίς ὁποῖες θά ἐκθέσω, καί θά προσπαθήσω σύν Θεῶ, νά ἐλέγξω μέ ἀγάπη καί νά ἀνατρέψω σέ ἐπόμενο ἂρθρο μου, ὃπως και να ἀπαντήσω στό ἐρώτημά του, γιατί ἀναφέρω στό ἂρθρο μου (1*) τό “ἱερομόναχος” σέ εἰσαγωγικά.  

     Στό παρόν ρθρο, θά ναφερθ στό θέμα πού θίγει π. Εφρόσυνος,  στό ποο ναφέρθηκα καί στήν νάρτηση μέ τίτλο: 067 07/07/2022 πεικόνιση τς γίας Τριάδος” https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2022/07/067-07072022.html ), λλά θά ναφερθ καί σέ μία κόμα τουλάχιστον νάρτηση, πού θά κολουθήσει πρτα Θεός, που θα προσπαθήσω νά νατρέψω τήν κακοδοξία του, πού δυστυχς εναι καί κακοδοξία καί μερικν λλων, πού διαστρέφουν τήν λήθεια στήν καλύτερη περίπτωση,  σέ γνοια διατελούντων.

Ατοί κακοδοξον μή δεχόμενοι τήν ρθόδοξη θέση τν γίων Πατέρων καί τν ρθοδόξων Συνόδων, ο ποες σχολήθηκαν μέ ατό τό θέμα, τι δηλαδή, δέν πρέπει νά πεικονίζεται γία Τριάς, παρά μόνο μέ τή μορφή, πως μφανίστηκε σέ γίους καί πως περιγράφεται στήν γία Γραφή.

λλοις, ν δέν νακαλέσω, (τήν ρθόδοξη θέση μου), θά εμαι λέει πολύ μεγάλος αρετικός!!!  Καί γιά νά ποστηρίξει τήν κακόδοξη θέση του γιά τήν πεικόνηση Τς γίας Τριάδας μέ τήν νθρώπινη μορφή Το Θεο Πατέρα ς γηραιο καί Το Υο - Χριστο ς νεωτέρου και νάμεσά τους Το γιο Πνεμα μέ τήν μορφή το περιστεριο, πού κατέγνωσε Πανορθόδοξη Σύνοδος  τς Μόσχας το 1666-7 ς προερχόμενη πό τους παπικούς, χαρακτηρίζει βλασφημώντας θεόφοβα  τήν ρθοδοξότατη ατή Σύνοδο, ς ψευδοσύνοδο!!!.

πειδή μως ατό, (τό νά χαρακτηρίζει δηλαδή κάποιος μιά ρθόδοξη Σύνοδο ς ψευδοσύνοδο), ποτελε βλασφημία κατευθεαν κατά Το γίου Πνεύματος (γιατί πως γνωρίζουμε Τό γιο Πνεμα εναι ατό που νεργε στίς ρθόδοξες Συνόδους), δέν χει συγχώρηση κατά τό λόγιον Το Κυρίου (Ματθ. ΙΒ' 31­-32. βλ. και Μάρκ. Γ' 28-30, Λουκ. ΙΒ 10),  παραθέτουμε παρακάτω, τήν Θεολογικά ρτια ατή μελέτη το Νικολάου Μάνη, μήπως μελετώντας την, ρθει σέ συναίσθηση το τί βλασφημία χει ξαπολύσει κατά Το γίου Πνεύματος καί μετανοήσει, πργμα πού τό εχομαι λόψυχα, γιατί σέ ντίθετη περίπτωση, κινδυνεύουν καί σοι τόν κολουθον, καί εναι κρίμα ν χουν χωριστε, ποτειχιστε, (τό διο κριβς σημαίνει, παρά τήν θεολόγητα ντίθετη ποψη το π. Εφροσύνου), πό τήν παναιρετική κκλησία τν οκουμενιστν το Κολυμπαρίου, πού εναι τό ριστερό χαντάκι τς αρέσεως, νά πέσουν στό δεξιό, τς βλασφημίας στό γιο Πνεμα. Γιατί καί στά δύο χαντάκια, πάρχει πώλεια τς Χάριτος Το γίου Πνεύματος, πού χωρίς ατήν οδείς σώζεται κατά τόν γιο Συμεών τόν Νέο Θεολόγο, καί τούς γίους Πατέρες (2*).               

 Κατ’ρχήν, θά παραθέσουμε να σχόλιο τς ΟΟΔΕ (πού εναι πηγή ατο το ρθρου) πως χουμε ποχρέωση και εναι τίμιο, γιά τήν νημέρωση το ναγνώστη, χωρίς νά θέλουμε νά πομε μέ ατό τι δεχόμαστε καί λες τίς λλες κκλησιολογικές θέσεις το στολογίου ατο, πού τυχόν νά μήν εναι ρθόδοξες σέ λα τά θέματα μέ τά ποα σχολεται.  

Σχόλιο τῆς ΟΟΔΕ (Ὀρθόδοξη Ὁμάδα Δογματικῆς ἔρευνας) oodegr.com «Θὰ θέλαμε νὰ ἐνημερώσουμε τοὺς ἀναγνῶστες πὼς ὁ Συγγραφέας τοῦ βιβλίου αὐτοῦ δὲν εἶναι μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ΓΟΧ. Ὅμως ἀναδημοσιεύουμε τὴν μελέτη αὐτὴ μὲ τὴν ἄδειά του, ἐπειδὴ πιστεύουμε πὼς - στὸ συγκεκριμένο θέμα - εἶναι ἐπιστημονικὰ ἄρτια, καὶ πὼς συνεισφέρει στὸν θεολογικὸ διάλογο γιὰ τὸ θέμα ποὺ πραγματεύεται.Η ΟΟΔΕ εἶναι πιστὸ τέκνο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καὶ δὲν ἐγκρίνει σχίσματα ἢ διαιρέσεις, πιστὴ καὶ στὶς Ὀρθόδοξες συνοδικὲς ἀποφάσεις.Πιστεύουμε πὼς τὸ βιβλίο ἀξίζει νὰ διαβαστεῖ, γιατί ὁ συγγραφέας ἔχει κάνει μία ἀξιολόγη ἐπιστημονικὴ ἐργασία ποὺ τεκμηριώνει τὸ θέμα ποὺ πραγματεύεται μὲ ἐπιτυχία.  Τελευταία ἐνημέρωση: 24-12-2014».

[Σημείωσή μoυ: «Καί γώ ατό πιστεύω γι’ατό τό δημοσιεύω, κατόπιν δείας το συγγραφέα. σο γι’ατό πού λέει ΟΟΔΕ τι δέν γκρίνει σχίσματα διαιρέσεις, θά συμφωνήσω ν ννοε τίς σχισματοαιρετικές παλαιοημερολογητικές παρατάξεις, τούς ποτειχισμένους πού καναν καί ατοί δυστυχς τό διο λάθος καί φησαν τό “νέο”(διορθωμένο)  καί κολούθησαν τό “παλαιό”, καί δέν δέχονται σέ κοινωνία σους κολουθον τό “νέο” μερολόγιο, κάνοντας σχσμα στήν ποτείχιση καί αἳρεση, δογματίζοντας τό μερολόγιο. (λλωστε ατόν τον δογματιμό το μερολογίου δεν ποδέχεται οτε και συγγραφέας τς παρούσης μελέτης Νικ.Μάνης, και το διο πιστεύει και ατός τι εναι αρεση, πως μο δήλωσε. Θα πρέπει μως και τον παρακινομε, να την κθέσει και δημοσίως ατή του την θέση, με μία νδεχομένως νέα μελέτη του περί ατο το θέματος).

Θά διαφωνήσω μως ν ννοε (ἡ Ο.Ο.Δ.Ε.) γενικά τήν ποτείχιση πό τούς παναιρετικούς ψευδεπισκόπους τς κρατικς Π.Σ.Ε.υδοεκκλησίας πού δρυσαν στό Κολυμπάρι τς Κρήτης τό 2016, τι ποιοι πομακρύνονται πό ατήν, κάνουν τχα σχσμα καί διαιρον τήν κκλησία, γιατί ατό ποτελε βλασφημία στίς ποφάσεις τς Πρωτοδευτέρας Συνόδου (βλ. ερό Πηδάλιο 15ος Κανών), το 31ου Κανόνα τν γίων ποστόλων καθώς καί σέ πλειάδα γίων Πατέρων πού σέ περιόδους αρέσεων, ποτειχίζονταν πό τούς αρετικούς (βλέπε καί μελέτη σέ 4 μέρη μέ τίτλο: “Τι λέγουν γία Γραφή καί ο γιοι Πατέρες γιά τήν πομάκρυνσή μας πό τούς αρετικούς”  τό α’ μέρος πό 4:https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/03/kai-2016.html

Τά πόλοιπα παρατίθενται, στόν πίλογο, στό τέλος ατο το ρθρου]. 

Παραπομπές στον Πρόλογο:

(1*)090 08.08.2023 Καλ τον "ερομόναχο" Εφρόσυνο, να νακαλέσει δημοσίως τη συκοφαντία του ναντίον μου. Νεκτάριος Μοναχός” https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2023/08/090-09082023.html

(2*)  γίου Συμεών Νέου Θεολόγου: «ποιος μως βλασφημήσει κατ το γίου Πνεύματος, δν θ συγχωρηθε…Καθς κα ατς πού λέει τι δν μπορε κάποιος στν παροσα γενι ν γίνει μέτοχος το γίου Πνεύματος, λλ κα ατς πο δυσφημε τς νέργειες το Πνεύματος κα τς ποδίδει στ ντίθετο πνεμα, εσάγει νέα αρεση στν κκλησία το Θεο». «…..Ατς λοιπν πο γνοε κα τ βάπτισμα πο λαβε σ νηπιακ λικία μέσα στ νερό, κα δν γνωρίζει καν τι βαπτίσθηκε, λλ δέχθηκε μ τ βάπτισμα μ τν πίστη μόνο κα τ ποδυνάμωσε μ μύριες μαρτίες, κα ρνεται τ δεύτερο- ννο ατ πο δίνεται νωθεν π τ Πνεμα μ τν φιλανθρωπία το Θεο σ σους τ ζητον μ μετάνοια-, μ ποιν λλον τρόπο θ μπορέσει ποτ ν σωθε; Μ κανέναν»…….»

«Βιαστετε ν ποκτήσετε μέσα σας συνειδητ τ βασιλεία τν ορανν, ποία εναι τ γιο Πνεμα, κα ν μ φύγετε π δ χωρς ατήν, κα μάλιστα, σοι φαντάζεστε τι τν χετε μέσα σας χωρς ν τ γνωρίζετε, ν δν χετε τίποτα ξαιτίας τς περηφάνειάς σας». 

https://www.vimaorthodoxias.gr/theologikos-logos-diafora/%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%8C%CE%BC%CF%89%CF%82-%CE%B2%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%BF-3/?print=print

Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος τῆς Μόσχας (1666-7) καί ἀναίρεση συκοφαντιῶν τοῦ π. Εὐφροσύνου Σαββαϊτου. (Νεκταρίου Μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθου)

      Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος τῆς Μόσχας (1666-7) καί ἀναίρεση συκοφαντιῶν τοῦ π. Εὐφροσύνου Σαββαϊτου. Νεκταρίου Μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθο...