Σάββατο 3 Απριλίου 2021

Μέρος 2ον : “Τι λέγουν ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Ἃγιοι Πατέρες γιά τήν ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τούς αἱρετικούς” (μετά σχολίων).

 

Μέρος 2ον : “Τι λέγουν ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Ἃγιοι Πατέρες γιά τήν ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τούς αἱρετικούς(μετά σχολίων).

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ KAI  ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ (*) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ  ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ “ΕΚΚΛΗΣΙΑ” ΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2016.

(* ἒτσι τους ἀποκαλεῖ τους αἱρετικούς ἐπισκόπους ὁ 15ος Κανόνας τῆς Α’και Β’ Συνόδου στο Ἱ.Πηδάλιο)